Zilele juridice franco-romane

Zilele juridice franco-romane
Iniţiate în 1967, de Societatea de Legislaţie Comparată din Paris împreună cu Institutul de Cercetări Juridice (ICJ) al Academiei Române, Întâlnirile (devenite, din 1980, Zilele) reprezintă cea mai lungă şi rodnică formă de dialog, schimb de experienţă şi de idei între specialiştii în drept din cele două ţări. Ele au îmbogăţit tradiţia multiseculară a colaborării franco-române în domeniul dreptului, contribuind la realuarea sa după cel de-al doilea război mondial, în condiţiile dificile ale „confruntării contrastante”, şi au pregătit şi realizat „continuitatea în schimbare” după 1989.
 
Reluate în 1992, din iniţiativa ICJ, cu răspunsul afirmativ şi entuziast al Societăţii franceze, Zilele juridice franco-române şi-au propus noi obiective prioritare, legate de dezvoltarea juridică comună a celor două ţări în cadrul Uniunii Europene şi implicaţiile procesului general de mondializare, în primul rând economică.

Timp de 44 de ani, cu o întrerupere forţată de împrejurările istorice, de 9 ani, între 1983 şi 1992, Zilele juridice franco-române au oferit cadrul propice cooperării multilaterale între juriştii români şi juriştii francezi, fiind reprezentate toate sectoarele profesiei dreptului – cadre didactice, cercetători ştiinţifici, magistraţi, avocaţi, înalţi funcţionari – abordându-se într-o perspectivă comparatistă teme prioritare, aparţinând tuturor domeniilor smenificative ale vieţii juridice. În acest context a avut loc un bogat dialog juridic şi instituţional între asociaţiile profesionale, univesităţi, academii, institute de cercetare, structuri jurisdicţionale etc, care a permis mesajului ştiinţific să ajungă în sferele administrative şi politice.

 
CALENDAR

Zilele juridice franco-române, a XVI-a ediţie (Bucuresti, 31 mai -1 iunie, 2013)
Tema  generală :  "Patrimoniul"

Zilele juridice franco-române, a XV-a ediție (Strasbourg, 17-18 iunie 2011)
Tema  generală: ”Dreptul comparat în faţa armonizării drepturilor”
 

Zilele juridice franco-române, a XIV-a ediție (București-Cluj, 26-28 iunie 2008)
Tema  generală : ”L’influence du droit européen sur les ordres juridiques nationaux”

 

Zilele juridice franco-române, a XIII-a ediție (9-10 iunie 2005, Paris şi Lille)

Tema  generală :
 

Zilele juridice franco-române, a XII-a ediție (Bucureşti-Constanţa, 17-22 iunie 2003)
Tema  generală: ”Influenţa ordinii juridice a Uniunii Europene  asupra  ordinii juridice naţionale”