UEFISCDI 
Categoria de proiect: UEFISCDI, Programul : Resurse Umane

Tipul proiectului : Proiecte de Cercetare pentru Stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Cod proiect : PNII-RU-TE-2012-3-0412

Denumirea proiectului: Constantele dreptului penal şi identitatea normativă a societăţii româneşti (1939-1969-2009)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării şi Inovări - UEFISCDI

Contractor: Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”

Contract de finanţate : 33/29.04.2013

Perioada de desfăşurare: mai 2013 – noiembrie 2015

Echipa de cercetare : dr. Tudor Avrigeanu (director de proiect) CS II, conf.univ.dr. Norel Neagu şi dr. Ion Ifrim, CS III.