Teze de doctoratREGULAMENT privind anunțul prealabil al susținerii tezei de doctorat
 
Anul 2021
SANTI Cosmin - „Procedura de judecată în dreptul canonic şi dreptul civil. Aspecte comparative
Data sustinerii: 14 ianuarie 2022, ora 10,00
Afisat: 15.12.2021

 
 Anul 2020
SIMA Andreea-Mariana - „Consecințele juridice ale autonomiei de voință în dreptul privat român
Data sustinerii: 10 septembrie 2020, ora 10,00
Afisat: 12.08.2020

DEDIU Daniela,  Cooperarea judiciară internațională în materie penală - Mandatul european de arestare
Data sustinerii: 27 februarie 2020, ora 11,00
Afisat: 06.02.2020