Sustinerea publica a tezelor de doctoratREGULAMENT privind anunțul prealabil al susținerii tezei de doctorat
 
 Anul 2020
 
SIMA Andreea-Mariana - „Consecințele juridice ale autonomiei de voință în dreptul privat român
Data sustinerii: 10 septembrie 2020, ora 10,00
Afisat: 12.08.2020

DEDIU Daniela,  Cooperarea judiciară internațională în materie penală - Mandatul european de arestare
Data sustinerii: 27 februarie 2020, ora 11,00
Afisat: 06.02.2020