Sesiunea anuala de comunicari stiintifice


ARHIVA
sesiunilor anuale de comunicari științifice ale
Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”
 
Anul 2021:
Starea excepțională și alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (23-24 Septembrie 2021); Editura Universul Juridic, București, 2021; ISBN CD: 978-606-39-0907-8.
Volumul poate fi vizualizat/descărcat  https://folkarchivecluj.academia.edu/juridicinstitut.
Volumul este indexat în baza de date internațională CEEOL
www.ceeol.com/search/book-detail?id=1015288
 
Anul 2020:
Rolul Curtii Constitutionale și al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in configurarea dreptului romanesc dupa intrarea in vigoare a noilor coduri”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (editie on line,  24-25 septembrie 2020); Editura Universul Juridic, București, 2020; ISBN CD: 978-606-39-0717-3.
 Lucrările acestei sesiuni sunt indexate în baza internațională de date CEEOL
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1015271
 
Anul 2019 :
”Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (10 mai 2019); Editura Universul Juridic, București, 2019; ISBN CD: 978-606-39-0464-6.
Lucrările acestei sesiuni sunt indexate în baza internațională de date CEEOL  - https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=785023


 
Anul 2018 :
Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe”, comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (20 aprilie 2018); Editura Universul Juridic, București, 2018; ISBN CD: 978-606-39-0247-5.
Lucrările acestei sesiuni au fost indexate în bazele de date: CEEOL (https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=646824)  și National Strategies Observer (NOS), secțiunea Law Sciences  - (http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099)


Anul 2017 :
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc. Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (31 martie 2017); Editura Universul Juridic, București, 2017; ISBN CD: 978-606-39-0043-3.
 
 
Anul 2016 : Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare
Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (15 aprilie 2016); Editura Universul Juridic, București, 2016; ISBN CD: 978-606-673-838-5.
 
Anul 2015 : Simplificarea – imperativ al modernizarii și ameliorării calității dreptului 
Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (17 aprilie 2015); Editura Universul Juridic, București, 2015; ISBN CD: 978-606-673-605-3.

Anul 2014 : Doctrina juridică românească: între tradiţie şi reforme 
Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (7 martie 2014); Editura Universul Juridic, București, 2014; ISBN  CD 978-606-673-349-6.
 
Anul 2013 : Continuitate și discontinuitate în dreptul român
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (29 martie 2013); Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013; ISBN 978-606-091-4.
 
Anul 2012 : Știință și codificare în România 
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (30 martie 2012); Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012, 750 pg; ISBN 978-606-673-078-5.
 
Anul  2011: Justitie, stat de drept si cultura juridica
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (13 mai 2011); Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011, 1119 pg; ISBN 978-973-127-618-2.

Anul  2010 : Dinamica dreptului românesc dupa aderarea la Uniunea Europeana
Comunicari prezentate la Sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (26 aprilie 2010); Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011, 919 pg; ISBN 978-973-127-469-0.

Anul  2009 : Dreptul românesc in contextul exigentelor Uniunii Europene
Comunicari prezentate la Sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (29 aprilie 2009); Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009, 700 pg.; ISBN 978-606-522-192-5.

Anul 2008: Dreptul comunitar si dreptul intern. Aspecte privind legislatia si practica judiciara
Comunicari prezentate la Sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice"Acad.Andrei Radulescu" (17 aprilie 2008); Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, 316 pg.; ISBN 978-606-522-074-4.

Anul 2007 : Dreptul românesc in conditiile postaderarii la Uniunea Europeana
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (29 martie 2007), Editura Tempus Dacoromania Comterra, Bucuresti, 2007.

Anul 2006 : Integrarea europeana si dreptul românesc
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice (24 martie 2006), Editura Tempus Dacoromania Comterra, Bucuresti, 2006, 320 pg.; ISBN 973-9205-79-8.

Anul 2005 : Dreptul românesc si Constitutia Europeana
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice (25 martie 2005), Editura Tempus Dacoromania Comterra, Bucureşti, 2005, 204 pg.; ISBN 973-7782-02-X.
 
Anul 2004 : Dreptul românesc si Integrarea Europeana
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice (26 martie 2004), Editura Tempus Dacoromania Comterra, Bucuresti,2004,318 pg.; ISBN 973-9205-80-1.