Sesiuni stiintifice omagiale

                                           Sesiune ştiinţifică omagială:
                       Vintilă Dongoroz (1893-1976) – personalitate
                               marcantă a ştiinţei juridice româneşti
                          – 25 aprilie 2013, ora 10, Aula Academiei Române –
 
                                                 Program
 
Cuvânt introductiv: Vintilă Dongoroz – personalitate complexă a vieţii juridice româneşti
Prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul ICJ;
 
Vintilă Dongoroz – aşa cum l-am cunoscut: omul, cercetătorul ştiinţific, savantul jurist
Prof. univ. dr. Rodica Stănoiu, cercetător ştiinţific emerit al ICJ;
 
Contribuţiile profesorului Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului penal român
Prof. univ. dr. George Antoniu, director ştiinţific onorific al ICJ;
 
Contribuţiile profesorului Vintilă Dongoroz la dezvoltarea dreptului procesual penal
Prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, prof. univ. dr. Petre Buneci;
 
Actualitatea operei ştiinţifice a profesorului Vintilă Dongoroz. O perspectivă de drept comparat
Dr. Tudor Avrigeanu, CPII, ICJ;
 
Concluzii.