Sesiune stiintifica 2024

                   PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE FUNDAMENTALE ȘI REFLECTAREA LOR
                                  IN RAMURILE SISTEMULUI JURIDIC ROMANESC

În 2024, când își aniversează 70 de ani de existență, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” consacră tradiționala sa sesiune anuală de comunicări științifice problemei cercetării juridice fundamentale din România, formulând totodată această problemă în termenii actuali ai așa-numitei „constituționalizări” a dreptului realizată prin constituționalizarea ramurilor sale. Altfel decât la începutul epocii moderne, când unitatea dreptului ca sistem era asigurată prin coerența logică a unor categorii juridice definite material în sensul unor principii de drept roman și/sau de drept natural, astăzi deopotrivă coerența și consistența sistemului juridic au ca referință centrală, inclusiv cât privește dreptul constituțional ca ramură distinctă de drept, „principiile constituționale fundamentale”. Tot așa, diferit de cazul constituționalismului clasic, înțelegerea acestor principii se realizează astăzi în condițiile asumării sfârșitului modernității juridice, cu consecințe hotărâtoare atât pentru definirea lor, cât și pentru analiza reflectării acesteia în ramurile de drept, a căror unitate sistematică stă astăzi la rândul ei sub semnul întrebării. Este o ocazie a se aborda modul în care principiile constituționale fundamentale își găsesc reflectarea specifică consacrată normativ, confirmată jurisprudențial și acceptată doctrinar în ramurile de drept mai vechi ori mai noi, cu implicațiile aferente asigurării unei unități de concepție și acțiune sistemului juridic. Totodată, astfel afirmată specificitatea sa se poate raporta adecvat contextului internațional de existență și manifestare. Cum înțelegerea dreptului ca știință este o condiție indispensabilă diferențierii între un sistem de drept și o masă de legi, iar aceste două postulate au constituit reperele teoretice centrale care au orientat în mod programatic cercetarea juridică a Institutului de la începuturile activității sale, Sesiunea de comunicări științifice din acest an va constitui și o bună ocazie pentru actualizarea conștiinței propriei noastre identități instituționale.