Sesiune stiintifica 2020

Sesiunea anuală de comunicări științifice

ROLUL CURŢII CONSTITUŢIONALE ŞI AL ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
ÎN CONFIGURAREA DREPTULUI ROMÂNESC
DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A NOILOR CODURI

Bucureşti,  08 mai 2020

I. Înscriere : 10 februarie 2020 (ultima zi de înscriere) prin transmiterea formularului de inscriere la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com, având ca subiect „Inscriere sesiune - 2020”, purtând ca titlu numele autorului/coautorului, salvat ca fişier „doc” (de exemplu : Ionescu.C.-înscriere.2019).
FORMULAR de INSCRIERE (editabil)

II. Transmiterea lucrărilor: 13 martie 2020 (ultima zi), la adresa de e-mail  icj_conferinte@yahoo.com

  • Lucrările se redactează în limba română, în limita a 8-10 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare);
  • Abstractul (10-15 rânduri) și cuvintele cheie (maxim 5), ambele redactate atât în limba română, cât și în limba engleză, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare);
  • Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor.

INSTRUCTIUNI TEHNOREDACTARE (pdf)

III. Notificarea de acceptare/neacceptare a lucrărilor: 06 aprilie 2020
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului ştiinţific, şi nu se depun în termenul stabilit.
COMITETUL STIINTIFIC (pdf)

IV. Taxa de participare: 15 aprilie 2020 (ultima zi de plată)

  • Taxa de participare este de 200 LEI, se achită pe autor, în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2019”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).

Vă rugăm, nu achitați taxa de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării Înregistrarea la lucrările sesiunii științifice va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Ionescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .

V. Începând cu data de 06 mai 2020,  va fi disponibil programul detaliat al sesiunii științifice. 

VI. Sesiunea științifică : 08 mai 2020

  • Locul desfășurării sesiunii științifice este Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București, începând cu orele 10,00.
  • Sesiunea științifică este structurată pe secțiuni, prezentarea lucrărilor fiind în limba română, fiecare autor având la dispoziție 15 minute.

COMITETUL de ORGANIZARE (pdf)