Sesiune stiintifica 2020

Sesiunea anuală de comunicări științifice
 
Rolul Curţii Constituţionale şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri”,
 
organizată de Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, va avea loc în zilele de 24-25 septembrie 2020, începând cu ora 10,00.
 
                                        PROGRAM - descarca pdf
 
În acest an, având în vedere contextul actual, acest eveniment, devenit deja tradiție, se va desfășura exclusiv în mediul online, prin utilizarea platformei Zoom. Sesiunea științifică este structurată pe secțiuni, prezentarea lucrărilor se face în limba română, fiecare autor având la dispoziție 15 minute.
 
Pentru accesul online la secțiunea la care sunteți înscris, veți primi coordonatele prin e-mailul menționat în Fișa de înscriere la sesiunea științifică.
Informații pentru buna desfășurare  online a lucrărilor sesiunii - pdf
 
Calendarul sesiunii
27 iulie 2020 – 28 august 2020: transmiterea si evaluarea lucrărilor înscrise; 
04 septembrie 2020: comunicarea acceptului de participare/respingerii lucrării;
10 septembrie 2020 : achitarea taxei de participare;
21 septembrie 2020: publicarea programului sesiunii pe site-ul ICJ;
24 – 25 septembrie 2020: lucrările sesiunii științifice.
 
 
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului ştiinţific, şi nu se depun în termenul stabilit.

Taxa de participare este de 200 LEI, se achită pe autor, în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2020”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).
 
Vă rugăm, nu achitați taxa de participare, înainte de notificarea acceptării/respingerii lucrării. Înregistrarea la lucrările sesiunii științifice va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Ionescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .
 
Și în acest an, lucrările sesiunii se vor materializa într-un volum electronic, editat de către Editura Universul Juridic, indexat în baza de date internațională CEEOL, volum care se va regăsi în mapa sesiunii alături de Certificatul de participare. Mapa sesiunii se poate ridica de la sediul Institutului cu programare telefonică (021.318.81.30 interior 2400) sau, la solicitare, poate fi expediată prin curier pe spezele solicitantului.
 
 Informaţii suplimentare pot fi solicitate  la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com, persoana de contact, Iolanda Vasile.