Sesiune stiintifica 2017

                         Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”
                                                al Academiei Române

                                                   ORGANIZEAZĂ
                          SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

                                                       cu tema
                    10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.
                           Impactul asupra evoluției dreptului românesc

                                       Bucureşti,  31 martie 2017
            Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București

La un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2017), sub impactul transpunerii dreptului UE dreptul românesc a cunoscut numeroase transformări și dezvoltări, manifestate specific la nivelul principiilor și instituțiilor fundamentale, al fiecărei ramuri, al doctrinei și jurisprudenței aferente. Este și perioada în care s-au adoptat și intrat în vigoare noile coduri: civil  și de procedură civilă, penal și de procedură penală, fiscal ș.a. și sunt în pregătire alte acte normative complexe (codul administrativ, codul urbanismului ș.a.) ceea ce conturează o reformă majoră în planul dreptului pozitiv.

Toate aceste evoluții impun în mod necesar analize și evaluări teoretice de etapă, care să ofere concluzii valabile pentru interpretarea și aplicarea legii, amendarea și completarea legislației existente, elaborarea de noi acte normative. Este un obiectiv prioritar al cercetării științifice în domeniu, exprimat în cadrul proiectelor și dezbaterilor juridice.

Pentru înscriere vă invităm să transmiteţi formularul de inscriere până la termenul stabilit (15 ianuarie 2017), la adresa de e-mail  icj_conferinte@yahoo.com.

FORMULAR de INSCRIERE (editabil)

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 15 februarie 2017, la aceeași adresă de e-mail.
Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate atât în limba română, cât  si în limba engleză.

INSTRUCTIUNI TEHNOREDACTARE (pdf)

Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, realizat de referenţii ştiinţifici ai sesiunii științifice, în conformitate cu cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale.
Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 07 martie 2017.
Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

COMITETUL STIINTIFIC (pdf)
 
COMITETUL de ORGANIZARE (pdf)

Taxa de participare este de 200 LEI, se achită pe autor. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor.
Taxa de participare se achită până la data de 10 martie 2017.
Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa evenimentului, un exemplar din volumul sesiunii (format CD), Certificatul de Participare, pauza de cafea, prânzul (bufet) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.
Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cod fiscal 4433910, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2016”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua şi prin oficiile poştale (mandat poştal).

Înregistrarea în conferinţă va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Popescu.C._taxa), cu menţiunea ” Taxă sesiune ICJ” .

Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea şi publicarea articolului şi nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.

Programul detaliat al conferinței va fi disponibil, începând cu data de 29 martie 2017, după definitivarea acestuia, în funcţie de lucrările ştiinţifice ce vor fi susţinute.

PROGRAM (pdf)

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteţi adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la  adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400