Sesiune stiintifica 2015

                                    
 Simplificarea – imperativ al modernizarii și ameliorării calității dreptului
 Bucureşti, 17 aprilie 2015
 Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București
 
Promovarea unei „bune guvernări” publice presupune raţionalizarea modului de funcţionare a statului şi a instrumentelor folosite, printre care se află şi cele de natură normativă. Proliferarea normelor juridice – la nivel naţional, al Uniunii Europene şi internaţional – reprezintă astăzi un fenomen general, ce generează costuri – juridice, administrative, economice ş.a. – tot mai apăsătoare pentru individ şi întreaga societate.
Remediul acestei situaţii îl reprezintă simplificarea, sub diferitele sale aspecte – simplificarea administrativă, a limbajului ori a tehnicilor legislative -, o metodă veche, frecvent utilizată, dar un concept nou care încearcă să se afirme în câmpul teoriei juridice. Simplificarea dreptului ca acţiune administrativ-juridică a cunoscut diverse experienţe naţionale şi la nivelul UE. Ele au acreditat o serie de principii de desfăşurare, au stabilit obiective de atins şi promovat metode şi tehnici specifice de realizare a acestora.
Dintre temele posibil de abordat, cu titlu orientativ menţionăm: conceptul de simplificare a dreptului şi formele sale de manifestare; obiective, tehnici şi instrumente de realizare; simplificare şi complexitate; codificare şi simplificare; descentralizare şi simplificare; simplificarea în diverse ramuri de drept; simplificarea în dreptul UE (smart regulation); simplificarea în dreptul internaţional .
 
 PROGRAM - pdf