Rezultatele concursului de selectie

Rezultatele examenului de selectie a  grupului țintă  a candidaților la bursele doctorale/postdoctorale din cadrul proiectului:

«Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească».

Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele postdoctorale

Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele doctorale

Procedura de notare a candidaților la examenul de selectie pentru burse doctorale/postdoctorale

Procedura de soluționare a contestațiilor pentru examenul de selecție burse doctorale/postdoctorale