Raport activitate anul 2010

PN II „IDEI” ; ID_1211
 ► English Presentation (PDF)

 
Proiectul Optimizarea capacităţilor de implementare a ordinii juridice comunitare în ordinea juridică naţională”
 
Director de proiect : prof.univ.dr. Emil-Gheorghe Moroianu,
 
Echipa de cercetare : prof.univ.dr.Emil-Gheorghe Moroianu
                                     conf.univ.dr. Emilia Mihai
                                     asistent univ.dr. Ina Tomescu
                                     dr.Tudor Avrigeanu – CS II
                                     drd.Mihaela Berindei – cercetător ştiinţific
                                     drd.Ion Ifrim – cercetător ştiinţific   III                  
Perioada de desfăşurare : Octombrie 2007 – Octombrie 2010
Etapa  : Ianuarie – Octombrie 2010
Obiectiv :
1.      Configurarea unui sistem conceptual unificator ca premisa a optimizarii patrunderii dreptului comunitar in ordinea juridica interna.
2.      Aranjarea unui set de propuneri privind modificari constitutionale de natura a facilita o mai rapida integrare a societati romanesti in societatea comunitara europeana
3.      Propunerea unor masuri legislative de reconfigurare institutionala in cadrul puterilor statului in concordanta cu Proiectul de tratat a Constitutiei Europene.
 
Activităţi :
1. Analiza politicilor legislative şi administrative romanesti privind asigurarea implementării şi respectarii dreptului comunitar.
2. Analiza condiţiilor de realizare a Programului JAI (Cooperarea în planul Justiţiei şi a afacerilor Interne).
3. Definitivarea unui set de măsuri pentru armonizarea Constitutiei şi legislatiei
 
Anul 2010
Activităţi susţinute :
1. Conferinţa internaţională cu tema „Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)”, susţinută în data de 4 februarie 2010. Dezbaterea a avut ca scop realizarea unui punct de vedere pornind de la aspecte cheie evidenţiate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi în dreptul derivat comunitar. Practica instanţelor constituţionale ale statelor membre relevă uneori tensiunea inerentă ce există între ordinea juridică comunitară (în prezent, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona – „unională” sau „europeană”) şi cea naţională. Astfel de exemple sunt şi cele două decizii constituţionale pronunţate de Germania si România. S-ar putea afirma că, decizia Curţii Constituţionale din România reprezintă primul episod al „coliziunii” între ordinea constituţională naţională şi dreptul Uniunii Europene;
2. Conferinţa cu tema „Realizările Tribunalului Uniunii Europene în primele două decenii de funcţionare şi perspectivele acestei instanţe”, susţinută în data de 12 februarie 2010. Dezbaterea a avut ca scop prezentarea rolului acestei instanţe în cadrul misiunii de a garanta „respectarea legii în interpretarea si aplicarea tratatelor” Uniunii Europene, pornind de la competenţele atribuite si, mai ales, prezentarea contributiei avute în dezvoltarea ordinii juridice.
Ambele seminarii-dezbatere au avut loc la sediul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în cadrul Centrului de Studii de Drept European, componentă structurală a Institutului graţie acestui proiect de cercetare exploratorie.
3. Conferinţa cu tema „Criterii de durabilitate în achiziţiile publice – sunt necesare norme de armonizare la nivel European?” susţinută în data de 25 martie 2010. Dezbaterea a avut ca scop prezentarea dificultăţilor juridice întampinate în formularea criteriilor de durabilitate în achizitiile publice a statelor europene care au adoptat strategii privind achizitiile publice de produse si servicii cu performanta ridicata in ceea ce priveste protectia mediului, cu scopul de a diminua impactul activitatii administratiei publice asupra mediului si de a stimula piata pentru produse ecologice sau care să sprijine anumite politici sociale naţionale/europene (precum egalitatea între femei şi barbati, stimularea întreprinderilor mici si mijlocii, reintegrarea pe piata muncii a şomerilor etc.) precum si internationale (de protecţie a drepturilor omului, de protectie a micilor producatori din tarile subdezvoltate sau de conformitate cu normele formulate de Organizatia Internatională a Muncii (ILO)).
 Totodata, se atrage atentia asupra scopului diferit al acestor initiative nationale, care ar putea conduce la aparitia unor obstacole în calea liberei circulatii in cadrul pietei interne.
 
  Activităţi programate:
1. Conferinta cu tema „Conventia de la Viena privind vanzarea internationala de marfuri - intre Principiile UNIDROIT ale contractelor comerciale internationale  & principiile dreptului european al contractelor”, 21 aprilie 2010 (activitate amanata la o data ulterioara).
2. Conferinta cu tema „România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2005-2008)”5 mai 2010.
 
  Realizari:
 
- Prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu, ales membru in comitetul stiintific international al revistei “Curentul Juridic” al Universitatii “Petru Maior” din Tg.Mureş (revista B+) si in comitetul stiintific international al Revistei « Acta Universitatis Danubius. Juridica »,  B+ , editata de Universitatea Danubius din Galati
- dr. Tudor Avrigeanu : aparitia cartii Pericolul social, vinovatie personala si imputare penala, Bucuresti, Edit. Wolters Kluwer, 2010.
- drd.Ion Ifrim, Some reflections and the reability of states for international illicit acts, in Rev. “Acta Universitatis Danubius”, nr.1/2010 (editata de Univ. Danubius din Galati, (revista B+) ; Protectia penala a vietii sociale si intime a persoanei, in « Revista Romana de Sociologie, nr.5-6/2009 (revista B+), editata de Institutul de Sociologie al Academiei Romane ; participarea la Conferinta internationala a tinerilor doctoranzi in drept din tarile central si est-europene, 16 aprilie 2010, Timisoara , cu lucrarea Reflectii privind conceptul de viata intima, publicata in vol. Studii si cercetari juridice europene, vol.II – Drept public, Bucureşti, Edit. Wolter Kluver, p.344-347 ; sustinerea unui examen in cadrul programului doctoral, ianuarie 2010.
- drd.Mihaela-Gabriela Berindei, participarea la Conferinta internationala a tinerilor doctoranzi in drept din tarile central si est-europene, 16 aprilie 2010, Timisoara , cu lucrarea Cateva consideratii cu privire la conditiile de existenta ale obligatiei legale de intretinere, publicata in vol. Studii si cercetari juridice europene, vol.I – Drept privat, Bucureşti, Edit. Wolters Kluwer, p.59-64 ; sustinerea unui examen in cadrul programului doctoral, mai 2010.