Rapoarte de interes public

2011
Iunie
La solicitarea Ministerului Justitiei, s-au formulat OBSERVATII asupra urmatoarelor proiecte de acte normative:
 
- proiectul Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala;
 
- proiectul Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele
   judiciare in cursul procesului penal;
 
- proiectul Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri duspuse de organele
    judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate;
 
- proiectul Legii privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;
 
- proeictul Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2020 privind Codul de procedura civila.
 
2005-2010
Rapoarte şi avize de interes public elaborate pentru institutii (PDF)