Premii si Distinctii

2012

Premiul de Excelenţă al Institutul European din Romania (IER), acordat Centrului de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru cercetare şi formare în afaceri europene (20 decembrie 2012)
 
Premiul Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România, acordat (împreună cu Fundaţia „Andrei Rădulescu”), Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru lucrarea colectivă „Noul Cod civil – studii şi comentarii (art. 1–534)”, Editura Universul Juridic, 2012; coordonator, dr. Marilena Uliescu, cercetător ştiinţific emerit (19 decembrie 2012)
 

Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, acordat dr.Tudor Avrigeanu, M.iur.comp., cercetător ştiinţific gr. II, pentru lucrarea „Pericol social, vinovăţie personală şi imputare”, Editura Wolters Kluwer, 2010 (13 decembrie 2012)
 
2011
Premiul „T.R. Popescu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă , acordat dr.Mircea Duţu, cercetător ştiinţific gr. I, directorul Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane.
 
2010
Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, acordat dr. Mircea Duţu, cercetător ştiinţific gr. I, directorul Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane.
 

Premiul „Vespasian V. Pella” al Uniunii Juriştilor din România, acordat dr. Mihai Şandru, cercetător ştiinţific gr. II, pentru volumul „Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale”, Editura Universitară,
2010 (20 decembrie 2010)
 
2007

Diploma de Onoare şi Medalia Jubiliară de Aur, conferite de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea sa (7 decembrie 2007)