Premii si Distinctii

Anul 2012
20 decembrie 2012
Premiul de Excelenţă al Institutul European din Romania (IER), acordat Centrului de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru cercetare şi formare în afaceri europene.
 
19 decembrie 2012
Premiul Premiul „Andrei Rădulescu” al Uniunii Juriştilor din România, acordat (împreună cu Fundaţia „Andrei Rădulescu”), Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pentru lucrarea colectivă „Noul Cod civil – studii şi comentarii (art. 1–534”, Editura Universul Juridic, 2012; coordonator, prof. univ. dr. Marilena Uliescu, cercetător ştiinţific de onoare;
Autori: prof.univ.dr. Mircea Duţu, cercetător ştiinţific gr.I; prof.univ.dr. Smaranda Angheni, cercetător ştiinţific onorific ; prof.univ.dr. Iosif Urs, cercetător ştiinţific onorific; prof.univ.dr. Raluca Dimitriu, cercetător ştiinţific gr.I ; dr. Gheorghe Buta, cercetător ştiinţific gr.I ; lector univ.dr. Bogdan Pătraşcu, cercetător ştiinţific gr. II; prof.univ.dr. Sache Neculaescu, cercetător ştiinţific asociat ; conf.univ.dr. Cristian Jora, cercetător ştiinţific asociat; dr. Cristiana-Mihaela Crăciunescu, cercetător ştiinţific asociat ; conf. univ.dr. Dan Lupaşcu; lector univ.dr. Lucia Uţă, cercetător ştiinţific asociat ; Jud. Filip Pavel, cercetător ştiinţific asociat; Dumitru Dobrev, cercetător ştiinţific ; av.Ionuţ Dojană, cercetător ştiinţific asociat ; av. Iolanda Boţi ; prof.univ.dr. Silvia Cristea, cercetător ştiinţific asociat ; conf.univ.dr. Aurelian Gherghe, cercetător ştiinţific asociat; asist.univ. Tiberiu Ţiclea, Mihaela Gabriela Berindei, cercetător ştiinţific.
 
13 decembrie 2012
Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, acordat d-lui. Tudor Avrigeanu, M.iur.comp., cercetător ştiinţific gr. II, pentru lucrarea „Pericol social, vinovăţie personală şi imputare”, Editura Wolters Kluwer, 2010.
 
Anul 2011
Premiul „T.R. Popescu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă , acordat d-lui. Mircea Duţu , cercetător ştiinţific gr. I, directorul Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane.
 
Anul 2010
Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, acordat d-lui. Mircea Duţu , cercetător ştiinţific gr. I, directorul Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane.
 
20 decembrie 2010
Premiul „Vespasian V. Pella” al Uniunii Juriştilor din România, acordat d-lui. prof.univ.dr Mihai Şandru, cercetător ştiinţific gr. II, pentru volumul „Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale”, Editura Universitară,
2010.
 
Anul 2007
7 decembrie 2007
Diploma de Onoare şi Medalia Jubiliară de Aur, conferite de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea sa.