POSDRU ID-140106

Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu",  în calitate de partener (P.3) al Institutului de Economie Mondială  ( http://www.iem.ro/orizont2020)  și împreună cu Institutul de Economie Națională, Universitatea Națională de Apărare Carol I, , Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Academia Tehnică Militară și Osterreichish-Rumanischer Akademischer Verein Austria, parteneri în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106,  

aduce în atenția celor interesați organizarea concursului pentru selecția grupului țintă din cadrul proiectului:

«Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească».
 
Grup țintă repartizat ICJ : 20 doctoranzi și 25 postdoctoranzi - domeniul „Științe juridice"
Detalii despre proiect : http://www.iem.ro/orizont2020

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este SUSŢINEREA şi PROMOVAREA INTERESELOR NAŢIONALE în CONTEXT INTERNAŢIONAL prin CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI DOCTORAL şi POSTDOCTORAL în ROMÂNIA, în CADRUL UNEI REŢELE BAZATĂ pe NUCLEE de CERCETARE GRADUALĂ - dezvoltată prin TOATE DIRECŢIILE Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 - PARTENERIATE NATIONALE şi TRANSNAŢIONALE cu ACCENT pe DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ŞTIINŢIFICE şi ANTREPRENORIALE ale MEMBRILOR GRUPULUI ŢINTĂ.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii de doctorat/postdoctorat se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Regulamentul propriu al instituţiilor implicate în proiect, la sediul acestora.

Informaţii suplimentare: Iolanda Vasile (e-mail: iolandavas@yahoo.ro)

Data de demarare a înscrierilor candidaţilor  pentru burse doctorale şi postdoctorale  va fi anunţată  pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice.