Personal auxiliar

Financiar-contabilitate-resurse umane
Adrian CIOBOTEA  Contabil sef
Claudia ONUT -  Inspector de specialitate IA
Brândușa GÎSCĂ -  referent IA
 
Doctorat

Rozalia FLĂMÎNZEANU -  consilier juridic IA
Iolanda VASILE-  consilier juridic IA
 
Secretariat
Rozalia FLĂMÎNZEANU -  consilier juridic IA
 
Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, administrare site-uri,  indexari  BDI publicatii
Iolanda VASILE-  consilier juridic IA
 
Bibliotecă
Maria DUMITRU - bibliotecar IA