Personal administrativ si auxiliar

Financiar contabil și  Resurse umane
Gabriela FRANGULEA  -  Contabil sef
Adrian CIOBOTEA -  Economist IA
 
Secretariat și Birou doctorate
Rozalia FLĂMÎNZEANU -  consilier juridic IA
 
Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, coordonare site și redacție revista Studii și Cercetări Juridice

Iolanda VASILE-  consilier juridic IA
 
Bibliotecă
Maria DUMITRU - bibliotecar IA
 
Referent
Brândușa GÎSCĂ -  referent IA