Organizare

DIRECTOR : Dr. Mircea DUTU-BUZURA
 
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Prof.univ.dr. Mircea Duțu – Președinte
Gheorghe Buta, cercetător științific gr.I
Alexandrina Serban, cercetator stiintific gr.II
Bogdan Patrascu, cercetator stiintific gr.II
Tudor Avrigeanu, cercetator stiintific gr.II
Mihai Sandru, cercetator stiintific gr.II
Ion Ifrim, cercetator stiintific gr.II

 
COMPARTIMENTE și BIROURI:
 
CERCETARE
Departamentul de Drept Privat ”Traian Ionașcu”
Departamentul de Drept Public ”Vintilă Dongoroz”
Centrul de Studii de Drept European
 
ȘCOALA DOCTORALA - http://www.icj.ro/studii-doctorale.html
Rozalia Flaminzeanu - consilier juridic IA
 
BIBLIOTECĂ
Maria Dumitru- bibliotecar IA
 
ADMINISTRATIV
Biroul financiar-contabil, salarizare, resurse umane
Ec.Adrian Ciobotea - Contabil sef
Ec.Gabriela Frangulea - Inspector de specialitate IA

Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, administrare site-uri si
platforme digitale
Iolanda Vasile - consilier juridic IA
 
Secretariat - Brindusa Gasca - referent IA

Redacție revista ”Studii si Cercetări Juridice”
http://www.rscj.ro/colegiul-de-redactie.html