Organizare

DIRECTOR : Dr. Mircea DUTU-BUZURA
 
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
Prof.univ.dr. Mircea Duțu – Președinte
Membrii :
dr. Raluca Dimitriu, CS I
dr. Gheorghe Buta, CS I
dr. Mihai Sandru, CS I
dr.Alexandrina Serban, CS II
dr.Tudor Avrigeanu, CS II


COMPARTIMENTE:
CERCETARE
Departamentul de Drept Privat ”Traian Ionașcu”
dr. Raluca DIMITRIU, CS I - coordonator;
dr. Gheorghe BUTA, CS I;
dr. Mihaela Gabriela BERINDEI, CS III;
dr. Dumitru DOBREV, CS.
Departamentul de Drept Public ”Vintilă Dongoroz”
dr. Tudor AVRIGEANU, CS II – coordonator;
dr. Dana APOSTOL, CS I;
dr. Alexandrina ŞERBAN, CS II;
dr. Ion IFRIM, CS II;
dr. Versavia  BRUTARU, CS III;
dr. Andrei CONSTANTIN, CS III;
dr. Aura PREDA, CS III;
dr. Ion FLĂMÂNZEANU, CS III.
Centrul de Studii de Drept European
dr. Mihai ȘANDRU, CS I – coordonator;
dr. Simona Maya TEODOROIU, CS III.

ȘCOALA DOCTORALA - http://www.icj.ro/studii-doctorale.html
Rozalia Flaminzeanu - consilier juridic IA
Iolanda Vasile - consilier juridic IA
 
SECRETARIAT
Rozalia Flaminzeanu - consilier juridic IA
 
BIBLIOTECĂ
Maria Dumitru- bibliotecar IA
 
ADMINISTRATIV
Biroul financiar-contabil, salarizare, resurse umane
Ec.Adrian Ciobotea - Contabil sef
Ec.Gabriela Frangulea - Inspector de specialitate IA
Brindusa Gasca - referent IA

Proiecte extrabugetare, granturi, organizare evenimente, administrare site-uri si
platforme digitale
Iolanda Vasile - consilier juridic IA
 
Redacție revista ”Studii si Cercetări Juridice”
http://www.rscj.ro/colegiul-de-redactie.html