Mobilitate transnationala

 12/06/2015
Lista 2 – Bursierii selectați pentru efectuarea stagiului de mobilitate transnațională
 
 20/05/2015
Metodologie privind mobilităţile de studii/cercetare transnaţionale ale doctoranzilor/postdoctoranzilor proiectului – ediţia a II-a mai 2015

Doctorandul/postdoctorandul va depune, personal, în perioada 4 mai – 5 iunie 2015, la sediul ICJ un dosar conţinând:
•    Formularul tip de cerere (Anexa 1);
•    Plan de studii/cercetare stagiu mobilitate în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore și expertul de cercetare științifică/expertul îndrumător (Anexa 4) ;
•    Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea structurii de cercetare din Uniunea Europeană (Anexa 3);
•    Formularul Referat de deplasare (Anexa 2 – doctoranzi sau Anexa 2a -postdoctoranzi).
Anexele 1, 2, 2a, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
 
30/03.2015
Lista 1 - bursierii selectaţi pentru efectuarea stagiului de mobilitate transnaţională

26/01/2015
Metodologie privind mobilităţile de studii/cercetare transnaţionale ale doctoranzilor/postdoctoranzilor proiectului – forma revizuită consolidată ianuarie 2015
Doctorandul/postdoctorandul va depune, personal, în perioada 9 februarie – 20 martie 2015, la sediul ICJ un dosar conţinând:
•    Formularul tip de cerere (Anexa 1);
•    Plan de studii/cercetare stagiu mobilitate în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore și expertul de cercetare științifică/expertul îndrumător (Anexa 4) ;
•    Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea structurii de cercetare din Uniunea Europeană (Anexa 3);
•    Formularul Referat de deplasare (Anexa 2 – doctoranzi sau Anexa 2a -postdoctoranzi).