Metodologie admitere

 
ACADEMIA ROMÂNĂ
Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)
Școala Doctorală de Sociologie și Științe Juridice
Domeniul : Drept
IOD : Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”
 
An universitar 2024-2025
Regulament/Metodologia de admitere la studii de doctorat