Locuri studii doctorale

ACADEMIA ROMÂNĂ
Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)
Școala Doctorală de Sociologie și Științe Juridice
Domeniul : Drept
IOD : Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”

Număr locuri aprobate - an universitar 2024 – 2025