Istoric

Prin Hotararea Consiliului de Ministrii nr.4197 din 14 decembrie 1953, privind infiintarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei  R.P.R., se stabilea:
 
"Art.1. In vederea crearii conditiilor necesare dezvoltarii cercetarilor in domeniul stiintelor juridice se aproba pe data de 1 Ianuarie 1954, infiintarea Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Republicii Populare Romane". Institutul urma sa-si desfasoare "activitatea sa de cercetare stiintifica in cadrul planului general al Academiei R.P.R.", iar planul propriu se intocmea "in colaborare cu Ministerul Justitiei";

In anul 1971, I.C.J.  este transferat sub egida Academiei de Stiinte Sociale si Politice a R.S.R.;

Din 1975, Institutul trece în subordinea Ministerului Învăţământului, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti ajungând şi la conducerea I.C.J.;

Prin H.G. nr.208 din 3.03.1990, art.1,  I.C.J. trece din subordinea Ministerului Invatamantului în subordinea  Academiei Române;

Prin H.G. nr. 753/2006, își schimbă denumirea în "Institutul de Cercetări Juridice "Acad.Andrei Radulescu";

Atestat pentru desfasurarea de activitati de cercetare dezvoltare, conform H.G. nr. 551/2007, prin Decizia A.N.C.S. nr.9767/17.10.2008;