Evenimente-Stiri

22–23 martie 2018 - Chișinău
Centenarul Marii Uniri (1918–2018)

                           Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc
                                            conferința internațională

În organizarea Institutului de Cercetări Politice și Juridice al Republicii Moldova, Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Facultăților de drept ale Universităților din Chișinău și, respectiv, din București, în perioada 22–23 martie a.c. se desfășoară, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, conferința internațională cu tema Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc.
Consacrată marcării centenarului actului de la 27 martie/9 aprilie 1918 prin care Moldova dintre Prut și Nistru, în hotarele ei istorice s-a unit cu Vechiul Regat, reuniunea își propune să analizeze și releve aspectele juridice definitorii ale actului istoric, problemele unificării judiciare și legislative în perioada interbelică, dezvoltării științei și culturii juridice comune și rezonanțele acestora asupra prezentului și pentru viitor.
Participă cercetători științifici, cadre universitare, profesioniști ai dreptului din România, Republica Moldova și Ucraina.
 
 
20 aprilie 2018
Sesiunea  anuală de comunicări științifice
Tema : Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire.
           Dimensiuni și tendințe

 
Calendar eveniment :
31 ianuarie 2018 - înscriere (formularul de participare )
28 februarie 2018 – transmiterea lucrărilor
30 martie 2018 – notificarea acceptării lucrărilor
06 aprilie 2018 - achitarea taxei de participare
18 aprilie 2018 – comunicarea programului lucrărilor sesiunii științifice
20 aprilie 2018 – lucrările sesiunii științifice

 
Formular inscriere (editabil)
Instructiuni tehnoredactare (pdf)
 
Comitetul de organizare (pdf)
Informatii suplimentare - http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2018.html