Evenimente-Stiri

UN SECOL DE STAT NAȚIONAL, UNITAR ȘI INDIVIZIBIL - Invitatie-Program
conferință națională consacrată Centenarului Marii Uniri
Marți, 27 noiembrie 2018
Aula Academiei Române, ora 9.30

 
22–23 martie 2018 - Chișinău
Centenarul Marii Uniri (1918–2018)

                           Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc
                                            conferința internațională

În organizarea Institutului de Cercetări Politice și Juridice al Republicii Moldova, Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Facultăților de drept ale Universităților din Chișinău și, respectiv, din București, în perioada 22–23 martie a.c. se desfășoară, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, conferința internațională cu tema Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc.
Consacrată marcării centenarului actului de la 27 martie/9 aprilie 1918 prin care Moldova dintre Prut și Nistru, în hotarele ei istorice s-a unit cu Vechiul Regat, reuniunea își propune să analizeze și releve aspectele juridice definitorii ale actului istoric, problemele unificării judiciare și legislative în perioada interbelică, dezvoltării științei și culturii juridice comune și rezonanțele acestora asupra prezentului și pentru viitor.
Participă cercetători științifici, cadre universitare, profesioniști ai dreptului din România, Republica Moldova și Ucraina.