Evenimente

”Constituția României Mari (1923-2023). Proiect de țară întregită, viitor democratic și european”
Prelegere publică susținută de Prof.univ.dr. Mircea Duțu
Joi 25 mai 2023, începând cu ora 18.00, Sala Dalles, Bd.Nicolae Balcescu nr.18, Bucuresti, sector 1

În cadrul Conferințelor Dalles ale Academiei Române, joi 25 mai a.c., ora 18, în amfiteatrul cunoscutei fundații din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, va avea loc prelegerea publică Constituția României Mari (1923–2023) – Proiect de țară întregită, viitor democratic și european, susţinută de prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” (ICJ), Președintele Universității Ecologice din București.
Constituția României din 29 martie 1923 a reprezentat punctul culminant al unor evoluții de mai bine de un veac de receptare și afirmare a ideilor și valorilor constituționalismului modern și, totodată, momentul desăvârșirii modelului propriu de dezvoltare constituțională, ce va marca parcursul istoric al statalității românești în secolul care a urmat, până astăzi.
Precedat de o amplă dezbatere națională, în frunte cu ciclul celor 23 de prelegeri publice de la Ateneul Român organizat de Institutul Social Român (ISR), desfășurate între decembrie 1921–iunie 1922, constituția centenară a prefigurat și a consacrat un veritabil proiect de țară întregită, cadru juridico-instituțional de promovare a unui stat român național unitar, creator de civilizație modernă, democratic și cultural, cu o puternică vocație europeană.
Încheind ciclul de conferințe științifice cu tema Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, inițiat de ICJ și organizat în perioada septembrie 2022–martie 2023, prelegerea publică de față încearcă să surprindă și să expună concluziile demersului academic respectiv desfășurat cu participarea unor personalități ale științei dreptului constituțional românești.
Din perspectiva unor repere centenare, analiza fenomenului constituțional modern românesc se impune a fi efectuată cu instrumentele acreditate ale cercetării științifice juridice, luarea în calcul a contextului fiecărei epoci și ținând seama de dinamica istoriei spre a ajunge la concluzii viabile, valorificabile în înțelegerea realităților politico-instituționale actuale. El ne apare astfel ca parte integrantă a unui proces complex european de afirmare a modernității, prin instituirea democrației reprezentative, recunoașterea și garantarea drepturilor cetățeanului și triumful liberalismului economic, pentru noi, românii, însemnând, prin excelență, „ruperea de trecut” și înscrierea definitivă pe calea europeană a progresului.
Postat/23/05.2023
 
 Conferințele Dalles ale Academiei Române
Joi 25 mai 2023, începând cu ora 18.00, va avea loc conferința ”Constituția României Mari (1923-2023). Proiect de țară întregită, viitor democratic și european”, susținută de Prof.univ.dr. Mircea Duțu.
(Sala Dalles, Bd.Nicolae Balcescu nr.18, Bucuresti, sector 1)
Postat/05/05.2023
 
Interviul acordat,  de către prof.univ.dr. Mircea Duțu  - Constituția României din 1923 - Momentul fondator al modelului constituțional românesc
Materialul poate fi urmărit pe Internet la adresele:
https://video.agerpres.ro/video/detaliu/1083465
https://youtu.be/o_Orw15yN20)
Postat/29.03.2023
 
Joi, 23 februarie 2023
Prelegerea ”1991–2023: Revizuirea Constituției –  între exigențele dreptului și dezideratele politicului”

Prezentare eveniment- pdf

Joi 23 februarie 2023, începând cu ora 11.00, va avea loc prelegerea-dezbatere ”1991–2023: Revizuirea Constituției –  între exigențele dreptului și dezideratele politicului”, cea de-a sasea conferinta a proiectului academic „Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”, eveniment ce se va desfășura on-line cu transmitere pe Juridice.ro
Postat/01.02.2023
 
*********
20-21 aprilie 2023
Sesiunea anuală de comunicări științifice
DREPTUL și SOCIETATEA în TRANZIȚIE

Informaţii suplimentare http://www.icj.ro/calendar-sesiune-stiintifica-2023.html
 ********
26 ianuarie 2023
Prelegerea-dezbatere: Constituția din 1991: Reluarea sau reinventarea constituționalismului românesc?
Prezentare eveninment – pdf

Joi 26 ianuarie 2023, începând cu ora 11.00, va avea loc prelegerea-dezbatere ”Constituția din 1991: Reluarea sau reinventarea constituționalismului românesc?”, cea de-a cincea conferinta a proiectului academic „Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului  in Romania”, eveniment ce se va desfășura on-line cu transmitere pe Juridice.ro
Postat/09.01.2023