Calendar sesiune stiintifica 2021

Până la 31 mai 2021  - transmiterea Formularului de înscriere [titlu, rezumat și cuvinte cheie în limba romănă și în limba engleză (maximum 250 cuvinte, 5 cuvinte cheie)].
Formularul de inscriere este activ pana la data de 31 mai 2021 și se completeaza  - aici https://forms.gle/Viix2J5Ssr1HGGiM6

Până la 30 iunie 2021 – transmiterea textului integral al lucrării, (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, spațiere 1,5 cu rezumat și cuvinte cheie în limba engleză (maximum 250 cuvinte, 5 cuvinte cheie). Lucrările se vor transmite electronic la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com

30 iulie 2021 : confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul sesiunii științifice; Comitetul Știinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului Știinţific şi nu se depun în termenul stabilit. Toate lucrarile susținute în cadrul sesiunii științifice se vor publica într-un volum electronic, editat de către Editura Universul Juridic, indexat în baza de date internațională CEEOL.

Până la 10 septembrie 2021 : achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată la adresa icj_conferinte@yahoo.com.  Taxa de participare este de 200 RON și se achită pe autor. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă sesiune științifică_2021”, urmat de numele autorului.
 
20 septembrie 2021
: publicarea programului sesiunii pe site-ul ICJ

23 – 24 septembrie 2021: lucrările sesiunii științifice
Lucrările sesiunii științifice vor fi on line pe platforma Zoom, în sesiune plenară și în secțiuni tematice. Evenimentul se adresează cercetătorilor, profesorilor, experților și doctoranzilor din diferite ramuri de drept.

Participanții sunt rugați să respecte termenele stabilite !