Anunt

 
Anunț sesiune științifică 2020
Sesiunea anuală de comunicări științifice va avea loc în zilele de  24-25 septembrie 2020.
Informaţii  suplimentare http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2020.html

***

Anunț organizare concursuri ocupare posturi vacante/20.07.2020
 
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:

Cercetător științific gr.II – ½ post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată
Departamentul de Drept public, Specializarea : Drept Internațional Public
Anunț - pdf

Cercetător științific – 1 post, contract individual de muncă pe durată nedeterminată
Departamentul de Drept privat, Specializarea : Drept civil
Anunț - pdf

Alte documente necesare :
Pagina de gardă – pdf
Cerere înscriere concurs – word editabil
Declaraţie de asumare a răspunderii - word editabil
Declaraţie pe proprie răspundere incompatibilități - word editabil

 
 ********
 
 Planul de măsuri  pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-COVID – 19 , implementat în cadrul Institutului de Cercetari Juridice ”Acad.Andrei Radulescu” - pdf
 
 **********