Admitere 2018

 
REZULTATELE
Colocviul de admitere la doctorat
Sesiunea : septembrie - octombrie  2018
DOMENIUL FUNDAMENTAL  „ŞTIINŢE JURIDICE”,
DOMENIUL DE DOCTORAT „ DREPT”

Disciplina: Drept civil
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Marilena Uliescu: 
Lazăr (căsătorită Popovici) Antoaneta Cerasela: nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu.

Disciplina: Dreptul muncii și securității sociale 
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Dănuți-Cristin Țop
Iancu Ana-Maria Alexandru: nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;
Ghiculescu Adrian-Remus: nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;

Disciplina: Dreptul mediului
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Mircea Duțu-Buzura
Santi Cosmin: nota 9,50, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;
Păun Sorin-Constantin: nota 9,50, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu.

Disciplina: Criminologie
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr.Rodica-Mihaela Stănoiu :
Vereș Crina-Bianca: nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;
Dinu Mihai-Adrian: nota 9,50, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu.

Disciplina: Teoria generală a dreptului
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Sofia Popescu
Neacșu Cristian: Admis – nota 9, admis - cu frecvenţă, fără stipendiu;
Rădulescu Gheorghe Vlăduț: nota 8, respins.

Disciplina: Drept internaţional public
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Dumitra Popescu
Drăghici Beatrice-Florina: nota 9,50, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;
Igor Serotila: nota 9,50, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu.

Disciplina: Dreptul Uniunii Europene
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Mihail Șandru
Zănoagă (căsătorită Ilinca) Daniela :  nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu;
Georgescu Alexandru : nota 10, admis – cu frecvenţă, fără stipendiu.
 

 
 Colocviul de admitere
sesiunea septembrie-octombrie  2018

domeniul fundamental  „ştiinţe juridice”, domeniul de doctorat „drept”
 
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 2003 inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenţă.  Absolvenții cu diploma de licență obținută după anul 2003, obligatoriu trebuie să fie absolvenți și a studiilor de master. Persoanele admise la doctorat, au în perioada desfăşurării acestuia, calitatea de doctorand în domeniul drept.
 
Numărul de locuri (fără stipendiu) pentru înscrierea la doctorat 2018:
Prof.univ.dr. Mircea Dutu: Dreptul mediului – 2 locuri;
Prof.univ.dr.Marilena Uliescu: Drept civil – 1  loc;
Prof.univ.dr. Rodica Stănoiu: Criminologie -2 locuri;
Prof.univ.dr. Sofia Popescu: Teoria generală a dreptului – 1 loc;
Prof.univ.dr. Dumitra Popescu : Drept internațional public – 1 loc;
Prof.univ.dr. Dan Țop : Dreptul muncii – 2 locuri;
Prof.univ.dr. Mihai Șandru: Drept european - 2 locuri

Taxa de înscriere la doctorat este de 100 lei.  Plata se face până la data înscrierii, în contul Institutului de Cercetări Juridice (cod fiscal 4433910), RO49TREZ70520E365000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă colocviu admitere doctorat - 2018”

  AGENDA
- Inscrieri : 10-21 septembrie 2018
- Colocviul de admitere: 01 - 12 octombrie 2018
- Rezultate : 22 octombrie 2018
- Rezultate finale : 26 octombrie 2018
- Înmatriculare : 01 noiembrie 2018
 
 Documente necesare inscrierii (pdf)
 Cerere înscriere
 CV, model
 Fisa personala
 Propunere teza doctorat
 
Tematica si bibliografia colocviului de admitere 2018 :

Dreptul mediului – pdf
Dreptul muncii – pdf
Drept civil – pdf
Criminologie - pdf
Teoria generală a dreptului – pdf
Drept internațional public – pdf
Drept european - pdf

 
 Înscrierile se fac în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (etajul 4, camera 4256), Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București. Informații : tel.021.318.81.30.