Anul 2014

Etapă unică : 01/01/2014- 31/12/2014
 
Obiective: Evoluţii divergente în Germania şi România între abordarea formalistă a lui Dongoroz şi cea finalistă a lui Welzel.
 
Activităţi:
1. Activităţi de achiziţionare de lucrări româneşti şi străine necesare elaborării acestei părţi a studiului;
 
2. Participarea la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale pentru verificarea informaţiei şi schimb de experienţă;
 
3. Organizarea unui workshop exploratoriu privind divergenţa între abordările formaliste şi finaliste;
 
4. Studierea şi sistematizarea ideilor privind diferenţele între abordarea formalistă şi cea finalistă;
 
5. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri în cazuri particularizate: evoluţia şcolii române în perioada 1969-2009 comparativ cu evoluţia corespunzătoare a şcolilor germane.
 
Rezultate livrate pe etapă:
- 2 articole în reviste din fluxul principal al cunoaşterii (BDI);
- 2 studii în limbă străină în volume colective diseminate în cel puţin 12 biblioteci ale unor universităţi de prestigiu din străinătate