Abilitare

Regulamentul SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
(Taxa de abiltare se plăteşte exclusiv în contul RO86TREZ70020E330500XXXX deschis la ATCP-MB, cod fiscal 4192472)
Anexe regulament SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
 
 
4 februarie 2019, ora 11,00
Candidat, dr.Ion Ifrim, CS II
Teza de abilitare  : Configurarea dreptului penal român