Documente

 Act constitutiv  -  Grupul de Cercetări Științifice Interdisciplinare privind Clima
„Lex Clima” (GCIC) - pdf

Regulamentul de organizare si funcționare (ROF) - pdf

Regulamentul de ordine interioară (ROI) - pdf

Codul de etică - pdf