Despre proiect

Prezentarea proiectului
 
Formarea prin cercetare si, in sens mai larg, triunghiul cunoasterii – cercetare, educatie si inovare – constituie un pas important in dezvoltarea Strategiei de la Lisabona, in special pentru cercetarea doctorala. In contextul unei dorinte pentru prosperitate, dezvoltare durabila si cresterea competitivitatii, stabilitatii si securitatii, actiunile in sfera dezvoltarii resursei umane sunt de o importanta cruciala pentru atingerea obiectivelor acestei strategii. Din acest motiv, in Programul National de Reforme s-au stabilit, printre alte prioritati, si imbunatatirea calitatii resurselor umane, imbunatatirea calitatii vietii prin gestionarea durabila a resurselor regenerabile si atenuarea efectelor schimbarilor climatice, cresterea eficientei energetice, gestionarea resurselor naturale si reducerea poluarii. Prin natura domeniilor fundamentale ale stiintei abordate de catre doctoranzii participanti la proiectul propus, specialistii formati prin programul doctoral/postdoctoral vor avea activitati relevante uneia sau mai multor prioritati dintre cele ale Programului National de Reforme. Prin introducerea modulelor de pregatire complementara in domeniul elaborarii proiectelor de cercetare in vederea obtinerii de finantare, in managementul proiectelor precum si in redactarea lucrarilor stiintifice se adauga valente antreprenoriale cercetatorilor formati prin programele doctorale avute in vedere, capacitati care le vor permite tinerilor cercetatori sa-si dezvolte propriul grup de cercetare sau propria afacere spin-off si start-up cu activitate in domeniul cercetarii stiintifice sau productiei de produse care inglobeaza valoare adaugata semnificativa de know how, in acord cu principiul diversificarii surselor de finantare stipulate in Agenda de modernizare a IOSUD-urilor si institutiilor de cercetare din Romania.
 
Implementarea proiectului propus vine sa satisfaca nevoia de cunoastere si formare a tinerilor absolventi ai invatamantului de licenta/masterat care doresc sa imbratiseze o cariera academica sau de cercetare, dar pe care nu si-o pot permite din motive economice. Comparativ cu alte proiecte desfasurate pana in prezent in Romania, pe langa domeniile finantate déjà prin POSDRU, proiectul aduce in plus la finantare domenii noi de doctorat/postdoctorat – stiinte militare, securitate nationala, ordine publica si siguranta nationala – si un plus de valoare unor domenii tehnice, finantate deja prin POSDRU, care se aplica in tehnica militara din Romania – inginerie mecanica, inginerie electronica si telecomunicatii, inginerie electrica, inginerie industriala, inginerie civila, inginerie aerospatiala, calculatoare si tehnologia informatiei. Prin fortele implicate si directiile dezvoltate, rezultatele proiectului vor viza atat cercetare fundamentala, aprofundata si de excelenta, cat si cercetare aplicativa – cu importanta strategica pentru Romania.