Conferinta Doctoranzilor in Drept

                                     Conferința Doctoranzilor în Drept
 
Acest eveniment conferă tinerilor cercetători, atât din cadrul Academiei Române dar și din alte centre universitare din țară și străinătate, un cadru academic și instituțional organizat, adecvat pentru a încuraja activitatea de cercetare științifică, stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, schimbul de idei din aria temelor de interes.  Scopul conferinței este de a susține tinerii cercetători/doctoranzi în vederea prezentării rezultatelor cercetării efectuate în elaborarea tezelor de doctorat și valorificarea acestora prin dezbatere și publicarea materialelor într-un volum al conferinței.

                                                           *****

Anul 2024
Declarația Universală a Drepturilor Omului – moment important în dezvoltarea dreptului drepturilor omului”, 8 decembrie 2023, București
Volum conferinta _ pdf,  Editura Universul Juridic, București, 2023; ISBN: 978-606-39-1521-5; Copertă - pdf.
Volumul este  indexat în  baza de date internationala CEEOL

                                                        ****

Anul  2023
”Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român”, 12 decembrie 2022, București.
Editura Universul Juridic, București, 2022; ISBN: 978-606-39-1319-8 ; Volumul este  indexat în  baza de date internationala CEEOL - - https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1171850


 
-->