Concursul de admitere

Concursul de admitere la studii de doctorat/postdoctorat
Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, Institutul de Economie Mondială împreună cu Institutul de Economie Națională, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Academia Tehnică Militară și Osterreichish-Rumanischer Akademischer Verein Austria, parteneri în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106,
«Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească».
 
Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele postdoctorale (pdf)
Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele doctorale (pdf)

Procedura de soluționare a contestațiilor pentru examenul de selecție burse doctorale/postdoctorale
Contestațiile se depun la sediul ICJ, camera 4.203
Componența comisiei de evaluare și programul  contestațiilor pentru selecția grupului țintă din cadrul proiectului - Informații

Procedura contestație candidați admitere burse naționale
 
Procedura de notare a candidatilor la examenul de selectie pentru burse doctorale/postdoctorale 
Procedura notare candidati admitere burse nationale
 
Rrepartizarea candidaților pe comisii
COMISIA  1
COMISIA  2
COMISIA   3
COMISIA  4
 
Grila de evaluare a examenului de selectie
 
Fisa de notare a candidatilor
 


Calendarul de derulare a procesului de selecție a grupului țintă