Cercetatori asociati

ANUNT/28.11.2022

În ședința Consiliului Științific din 23 noiembrie 2022, s-a aprobat noul Regulament privind acordarea titlurilor de membru de onoare, de cercetător ştiinţific emerit, de cercetător ştiinţific onorific şi de cercetător ştiinţific asociat.

La intrarea în vigoare a noului Regulament încetează calitatea de cercetător ştiinţific asociat pentru toate persoanele care dețin acest titlu.

Rugăm consultați noul regulament pentru reînnoirea sau dobândirea calității de cercetător ştiinţific asociat.

REGULAMENT (Editia 2/revizia 0) - pdf