Calendar sesiune stiintifica 2024

 CALENDARUL SESIUNII ȘTIINȚIFICE
 
Programul sesiunii anuale de comunicari stiintifice - editia 2024
”Principiile constituționale fundamentale și reflectarea lor în ramurile sistemului juridic românesc”
PROGRAM - pdf

Postat/17.05.2024
 
Update – prelungire termen înscriere Sesiunea anuală de comunicări științifice
24 martie 2024 este noul termen de înscriere/formularul de înscriere: https://forms.gle/Zxp1uVjpMuMR5wqg9
Postat/21.03.2024
 

20 martie 2024
– înscriere/formularul de înscriere: https://forms.gle/Zxp1uVjpMuMR5wqg9
30 martie 2024
– transmiterea textului integral al lucrării și a formularului COPYRIGHT AGREEMENT;
10 aprilie 2024 – notificarea acceptării/neacceptării lucrărilor;
15 aprilie 2024 - achitarea taxei de participare ;
20 mai 2024 – comunicarea programului sesiunii științifice;
24 mai 2024 – lucrările sesiunii științifice.

                                                          *****
Până la 20 martie 2024 – înscriere;  
Până la 30 martie 2024: transmiterea textului integral al lucrării conform Machetă_redactare_2024 (word editabil); formularul COPYRIGHT AGREEMENT (word editabil),  la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com;
10 aprilie 2024: acceptarea/respingerea lucrărilor înscrise la sesiunea științifică; Comitetul Știinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii științifice, cele care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului Știinţific şi nu se depun în termenul stabilit.
Până la 15 aprilie 2024: achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată la adresa icj_conferinte@yahoo.com . Taxa de participare este de 200 lei și se achită pe autor. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „Nume autor_taxă sesiune științifică_2024”
20 mai 2024: publicarea programului sesiunii pe site-ul ICJ.
24 mai 2024: lucrările sesiunii științifice. Lucrările sesiunii științifice se vor desfășura în format fizic, în sesiune plenară și în secțiuni tematice. Volumul electronic al sesiunii va fi trimis spre evaluare și indexare în baza de date internationala CEEOL.

Participanții sunt rugați să respecte termenele stabilite !


 


 

 

 
-->
-->