Calendar colocviu admitere

Calendarul  colocviului de admitere la studii doctorale  an universitar 2024-2025

Înscriere : 2-6 septembrie 2024
Rezultatul verificării administrative a dosarelor : 9 septembrie 2024
Programarea colocviu de admitere : 10-16 septembrie 2024
Programarea pe discipline – Anunț - pdf
Rezultatul colocviului de admitere : 18 septembrie 2024
Înmatriculare an universitar 2024-2025: 01 octombrie 2024

Înscrierea se face la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Casa Academiei, Aripa Est, et. 4, Calea 13 Septembrie nr.13, București, sector 5, camera 4203, tel. 021.318.81.30, în zilele de Luni-Vineri, interval orar 9.00-14.30

Taxa de participare la colocviul de admitere la doctorat este în cuantum de 100 lei. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea : Taxă admitere doctorat/colocviul 2024.