Anunturi si Comunicate

Proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106 (http://www.iem.ro/orizont2020/), 
«Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
 
09/10/2015
Centralizator calificative susținere lucrări de cercetare finale grup țintă – P3 – ICJ

02/10/2015
Lista articolelor publicate în reviste indexate în baze de date internaționale propuse pentru premiere – P3 – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu”

01.10.2015
Comunicat cu privire la sesiunea de susținere a lucrărilor finale de cercetare din data de 02.09.2015
Invitaţia şi programul conferinţei de închidere a proiectului

23.09.2015
Comunicat cu privire la conferința de închidere proiect

22.09.2015
Comunicat cu privire la sesiunea de susținere a lucrărilor finale de cercetare (Grup 1) din data de: 23.09.2015, 24.09.2015

18.09.2015
Comunicat cu privire la sesiunea de susținere a lucrărilor finale de cercetare (Grup 4) din data de: 21.09.2015, 22.09.2015, 24.09.2015

15.09.2015
Comunicat cu privire la sesiunea de susținere a lucrărilor finale de cercetare (Grup 3) din data de: 16.09.2015, 17.09.2015, 18.09.2015

11.09.2015
Comunicat cu privire la sesiunea de susținere a lucrărilor finale de cercetare (Grup 4) din data de: 14.09.2015, 24.09.2015

09/09/2015
Metodologia de acordare a premiilor pentru finalizare doctorat – ediție revizuită nr.2 (septembrie 2015)

 
21.08.2015
Metodologia pentru redactarea lucrarii finale doctorale si postdoctorale

20.08.2015
Programul Conferintei duplex Oxford-București, 9-10 septembrie 2015

17.08.2015
Metodologia pentru redactarea lucrarii finale doctorale și postdoctorale

07/08/2015
Programarea presusținerii lucrării finale de cercetare

05/08/2015
Comunicat privind susținerea lucrării finale de cercetare

Metodologia pentru presusținerea și susținerea  lucrării finale de cercetare doctorală/postdoctorală
- Anexa 1 – Declarație pe propria răspundere
- Anexa 2 – Raportul individual de evaluare a lucrării de cercetare  
                   doctorală/postdoctorală
- Anexa 3 – Referat de sinteză -  evaluare lucrare finală de cercetare
                   doctorală/postdoctorală

04/08/2015
Metodologie activități inovative
 
 02/07/2015
Metodologia de acordare a premiilor pentru articole publicate în reviste indexate BDI – ediţie revizuită
•    Anexa 1 - Cerere de înscriere
•    Anexa 2 – Formular de evaluare
•    Anexa 3 – Referat
 
Comunicat privind finalizarea lucrării de cercetare
 
15/06/2015
Comunicat cu privire la International Workshop NATIONAL STRATEGIES OBSERVER NOS 2014, Duplex: Oxford- Bucureşti, 08-10 septembrie 2015
 
12/06/2015
Lista 2 – Bursierii selectați pentru efectuarea stagiului de mobilitate transnațională
 
20/05/2015
Metodologie privind mobilităţile de studii/cercetare transnaţionale ale doctoranzilor/postdoctoranzilor proiectului – ediţia a II-a mai 2015

Doctorandul/postdoctorandul va depune, personal, în perioada 4 mai – 5 iunie 2015, la sediul ICJ un dosar conţinând:
•    Formularul tip de cerere (Anexa 1);
•    Plan de studii/cercetare stagiu mobilitate în care să detalieze obiectivele, activităţile planificate şi rezultatele estimate a fi atinse pe durata mobilităţii (redactat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională), avizat de tutore și expertul de cercetare științifică/expertul îndrumător (Anexa 4) ;
•    Scrisoare de acceptare/invitaţie din partea structurii de cercetare din Uniunea Europeană (Anexa 3);
•    Formularul Referat de deplasare (Anexa 2 – doctoranzi sau Anexa 2a -postdoctoranzi).
Anexele 1, 2, 2a, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
 
11/05/2015
Conferinta „Impactul transformărilor socio-economice şi  tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – editia a VI-a,  15 mai 2015, Regiunea Nord-Vest, Duplex : Oradea-București
PROGRAM - http://www.iem.ro/orizont2020/wp-content/uploads/2014/05/Program-Conferi...

 17/04/2015
Module on – line
1. Curs: Metodologia de elaborare si redactare a lucrarilor stiintifice din cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106; Tutori: Napoleon Pop, Simona Moagar-Poladian
2. Curs: Generare de curriculum emergent; Tutore: Gheorghita Nistor
3. Curs: Managementul proiectelor; Tutore: Brindusa Covaci
 
13/04/2015
Conferinta „Impactul transformărilor socio-economice şi  tehnologice la nivel naţional, european şi mondial” – editia a V-a,  20-21 aprilie 2015, regiunea Bucuresti – Ilfov
Organizatori :
Institutul de Economie Mondiala si Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Radulescu’’
PROGRAM (pdf)
 
 07/04/2015
Programul preliminar al Conferintei  „Impactul transformărilor socio-economice
şi tehnologice la nivel naţional, european şi mondial”
– editia a V-a, din data de 20-21 aprilie 2015, regiunea Bucuresti - Ilfov
 
02/03/2015
 - COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru a Grupul  4 – ” Grup cercetări-dezvoltări în științe sociale și umaniste/start-up-uri”, Subgrupul de cercetare nr. 3 - Drept public,  Atelierul de lucru : Teoria generală a dreptului, Filosofia dreptului, Sociologie juridică, din data de 04.03.2015 (organizată de expertul îndrumător  prof. univ.dr. Mihai Bădescu  și expertul de cercetare știinţifică dr.Tudor Avrigeanu);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru Grupul  1 – ”Grup cercetări fundamentale socio-economice, tehnologii ale societății informaționale, energie și mediu/spinn-off-uri” , Subgrupul de cercetare nr. 4 -  Drept public, Atelierul de lucru : Drept  internațional public, Drept fiscal, Dreptul mediului, din data de 09.03.2015 (organizată de expertul îndrumător - prof. univ.dr. Augustin Fuerea, prof,univ.dr. Dumitra Popescu – cercetător științific emerit şi expertul de cercetare știinţifică conf. univ.dr. Mădălina Cocoșatu);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru Grupul  3 – ”Grup cercetări fundamentale sociale și economice”, Subgrupul de cercetare nr. 1 - Drept privat,   Atelierul de lucru : Drept civil,  Dreptul muncii,  Dreptul proprietății intelectuale,  din data de 12.03.2015 (organizată de expertul îndrumător - prof. univ.dr.Raluca Dimitriu, prof,univ.dr. Marilena Uliescu – cercetător științific emerit şi de către experții de cercetare știinţifică: prof. univ.dr. Silvia Cristea,  lect. univ.dr. Bogdan Pătrașcu și prof.univ.dr. Gheorghe Buta – cercetător științific emerit);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru Grupul  4 – ” Grup cercetări- dezvoltări în științe sociale și umaniste/start-up-uri”, Subgrupul de cercetare nr. 2 - Drept public,   Atelierul de lucru : Criminologie,  Drept penal,  din data de 12.03.2015 (organizată de expertul îndrumător - prof. univ.dr.Petre Buneci şi de către experții de cercetare știinţifică: conf.univ.dr. Ion Ifrim și dr. Tudor Avrigeanu);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru a Grupul  4 – ” Grup cercetări-dezvoltări în științe sociale și umaniste/start-up-uri”, Subgrupul de cercetare nr. 3 - Drept public,  Atelierul de lucru : Teoria generală a dreptului, Filosofia dreptului, Sociologie juridică, din data de 18.03.2015 (organizată de expertul îndrumător  prof. univ.dr. Mihai Bădescu  și expertul de cercetare știinţifică dr.Tudor Avrigeanu);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru Grupul  1 – ”Grup cercetări fundamentale socio-economice, tehnologii ale societății informaționale, energie și mediu/spinn-off-uri” , Subgrupul de cercetare nr. 4 -  Drept public, Atelierul de lucru : Drept  internațional public, Drept fiscal, Dreptul mediului, din data de 23.03.2015 (organizată de expertul îndrumător - prof. univ.dr. Augustin Fuerea, prof,univ.dr. Dumitra Popescu – cercetător științific emerit şi expertul de cercetare știinţifică conf. univ.dr. Mădălina Cocoșatu);

- COMUNICAT cu privire la întâlnirea de lucru Grupul  4 – ” Grup cercetări- dezvoltări în științe sociale și umaniste/start-up-uri”, Subgrupul de cercetare nr. 2 - Drept public,   Atelierul de lucru : Criminologie,  Drept penal,  din data de 26.03.2015 (organizată de expertul îndrumător - prof. univ.dr.Petre Buneci şi de către experții de cercetare știinţifică: conf.univ.dr. Ion Ifrim și dr. Tudor Avrigeanu);
 
19/01/2015
CONVOCARE (pdf)
cu privire la ședința de evaluare a activității bursierilor, membri ai grupului GT 1, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014

CONVOCARE (pdf)
cu privire la ședința de evaluare a activității bursierilor, membri ai grupului GT 2, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014

CONVOCARE (pdf)
cu privire la ședința de evaluare a activității bursierilor, membri ai grupului GT 3, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014

CONVOCARE (pdf)
cu privire la ședința de evaluare a activității bursierilor, membri ai grupului GT 4, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014


 12/01/2015
ANUNT - graficul sedintelor de lucru si al raportarilor lunare privind activitatea bursierilor
 
- GT 1 - grafic (pdf)
- GT 2 - grafic (pdf)
- GT 3 - grafic (pdf)
- GT 4 - grafic (pdf)


                                                            * * *
COMUNICAT (pdf)  cu privire la organizarea conferinței naționale ”Probleme teoretice si practice privind aplicarea codurilor civile” (Codul civil, Codul muncii, Codul de procedura civila) - POSDRU/159/1.5/S/140106
(05 noiembrie 2014)

COMUNICAT (pdf) cu privire la organizarea conferinței naționale ”Codificarea și aplicarea dreptului” - POSDRU/159/1.5/S/140106
(24 octombrie 2013)
 
COMUNICAT (pdf) privind repartizarea bursierilor doctoranzi si postdoctoranzi ai Subgrupelor de cercetare ale Partenerului 3 (ICJ) la Grupurile de cercetare ale proiectului POSDRU -140106
(postat 23.09.2014)
 
 
COMUNICAT (pdf) privind majorarea cuantumul bursei acordate bursierilor doctoranzi din cadrul proiectului POSDRU - 140106
(postat 09.09.2014)
 
Graficul intalnirilor si al raportarilor lunare (pdf) ale bursierilor doctoranzi si postdoctoranzi
(postat 04.09.2014)
 
INVITAȚIE la Conferința de lansare a proiectului «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească», Proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106.
Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române (Calea Victoriei nr.125)  în data de 30 iunie 2014, orele 11.00
(postat 27 iunie 2014)

 
COMUNICAT (pdf) cu privire la publicarea lucrărilor realizate de către bursierii doctoranzi și postdoctoranzi în Proiectul  «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
(postat 23 iunie 2014)
 
CONVOCARE (pdf) cu privire la prima ședință de lucru a bursierilor doctoranzi și postdoctoranzi
(postat 17 iunie 2014)
 
COMUNICAT (pdf) cu privire la Conferința de deschidere a Proiectului «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească» (postat 17 iunie 2014)
 
COMUNICAT (pdf) cu privire la publicarea lucrărilor realizate de către bursierii doctoranbzi și postdoctoranzi în Proiectul  «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
 

COMUNICAT  (pdf) cu privire la semnarea contractelor pentru bursa doctorală a candidaţilor declaraţi admişi în urma competiţiei de selecţie şi evaluare

COMUNICAT   (pdf) cu privire la semnarea contractelor pentru bursa postdoctorală a candidaţilor declaraţi admişi în urma competiţiei de selecţie şi evaluare


 
 
-->
-->