Anunt

06.07.2022/ANUNT
Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea următoarelor posturi :
 
Cercetător științific gr. II, ½ post, Specialitatea - Drept internațional public :
Cod candidat 115/RESPINS
Cod candidat 119/RESPINS
Cod candidat 128/RESPINS

Cercetător științific gr. II, ½ post, Specialitatea - Drept constituțional :
Cod candidat 117/ADMIS
 
 **********
05.07.2022/ANUNT – rezultat contestații
Comisia de contestații, analizând motivele expuse în conținutul contestațiilor cu privire la rezultatul concursului organizat pentru ocuparea a ½ post, CS II, specialitatea Drept Internațional Public, decide :
Contestația înregistrată sub nr.141/04.07.2022 - respins;
Contestația înregistrată sub nr.142/04.07.2022 - respins;

*********
05.07.2022/ANUNT – proba Interviu/Inspector de specialitate
Rezultatul probei ”Interviu” la concursul pentru postul de execuție Inspector de specialitate, profil economic, normă întreagă: Cod candidat 108/ADMIS.
 
**********
 
30.06.2022/ANUNT – rezultat concurs posturi cercetare

Cercetător științific gr. II, ½ post, Specialtatea - Drept Internațional Public:
Cod candidat 115/RESPINS
Cod candidat 119/RESPINS
Cod candidat 128/RESPINS

Comisia de concurs, numită prin Deciziei nr.12/08.06.2022, evaluând dosarele candidaților, în conformitate cu prevederile art.16 alin. (1) din Legea nr.319/2003, privind Statutul personalului de ceretare-dezvoltare, în urma analizei dosarelor de concurs și a interviurilor realizate, a constatat, că niciunul dintre candidați nu întrunește condiția  prevăzută de art.16 alin. (1) din Legea nr.319/2003
Contestațiile se pot depune pe data de 04 iulie 2022, până în ora 12,00  prin corespondență electronică la adresa de email : juridic_institut@yahoo.com, sau la  sediul Institutului de Cercetări Juridice din București, Calea 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, Corp Est, et.4, secretariat.

******


Cercetător științific gr. II, ½ post, Specialtatea - Drept Constituțional

 Cod candidat 117/ADMIS

 Comisia de concurs, numită prin Deciziei nr.13/08.06.2022, a evaluat dosarul de concurs și mapa cu lucrări depuse de către candidatul înscris la concurs. În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003, privind Statutul personalului de ceretare-dezvoltare și ca urmare a verificării Fișei de evaluare cu privire la standardele minimale necesare și obligatorii pentru ocuparea postului scos la concurs, prevăzute în Ordinul de Ministru nr. 6129/20.12.2016, Anexa nr. 24, s-a constatat că punctajul minimal impus de reglementări este îndeplinit.

 
*********
 
27.06.2022/ANUNT – proba scrisă/Inspector de specialitate

Rezultatul probei scrise la concursul pentru postul de execuție Inspector de specialitate, profil economic, normă întreagă: Cod candidat 108/80 puncte/ADMIS.

Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, iar rezultatul la contestațiile depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare la sediul Institutului de Cercetări Juridice.
Interviul se va susține în data de 04.07.2022, ora 10.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București.
Afișat astăzi 21.06.2022 pe site-ul ICJ, secțiunea Anunțuri.
 
 
 *******
27.06.2022/ANUNT - selecție dosare

Din examinarea dosarelor, sub aspectul îndeplinirii atât ale condițiilor generale necesare ocupării unui post de natură contractuală, cât și cerințele specifice prevăzute de Legea nr.319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, comisiile de concurs, au  decis astfel:

Cercetător științific gr. II, ½ normă, Specializarea - Drept internațional public :
Cod candidat 115/ADMIS
Cod candidat 119/ADMIS
Cod candidat 128/ADMIS

Cercetător științific gr. II, ½ normă, Specializarea - Drept constituțional :
Cod candidat 117/ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, iar rezultatul la contestațiile depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare la sediul Institutului de Cercetări Juridice.

Concursul de dosare, aprecierea prin punctaj a performanţelor profesionale conform standardelor naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016 conform Anexei nr.24 – Comisia de Științe juridice, va avea loc în data de 30.06.2022, ora 10.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București.
Afișat astăzi 27.06.2022 pe site-ul ICJ, secțiunea Anunțuri.
 
 
***
21.06.2022/ANUNT - selecție dosare/Inspector de specialitate

Candidatul înscris la concursul organizat de către Institutul de Cercetări Juridice, conform procesului verbal încheiat de comisia de concurs, în urma selecției dosarelor, a obținut următorul rezultat: Cod candidat 108/ADMIS.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, iar rezultatul la contestațiile depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare la sediul Institutului de Cercetări Juridice.
Proba scrisă se va susține în data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București.
Afișat astăzi 21.06.2022 pe site-ul ICJ, secțiunea Anunțuri.
 
****
ANUNT/31.05.2022
Institutul de Cercetări Juridice  (ICJ) organizează,  în condițiile OUG nr.103/2021 coroborat cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al ICJ, concurs pentru ocuparea unui post vacant de  Inspector de specialitate,  în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

ANUNT CONCURS - pdf
Bibliografie

 *********
ANUNȚ/25.05.2022
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ), cu sediul în Casa Academiei Române (aripa Est, et. IV), Calea 13 Septembrie nr.13, București, sectorul 5, scoate la concurs următoarele posturilor vacante, în cadrul departamentului de cercetare :
- Cercetător științific gr. II, 1/2 normă; specializarea Drept constitutional; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile;
- Cercetător științific gr. II,  1/2 normă; specializarea Drept internațional public; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile.
Important !
Anexa nr.24 - standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016 – se depune în format letric și în format electronic (CD/memory stik), cu link-uri active către publicații/conferințe pentru a se putea verifica veridicitatea informațiilor.

ANUNȚ CONCURS – 25.05.2022
Cerere înscriere - model
 

-->