Anunt

 
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează concurs  de promovare internă pentru postul de Contabil Șef, post contractual de conducere:

Anunț concurs – 14.11.2019 ; Bibliografie + Tematică
Anunț selecție dosare – 30.11.2019
Anunț rezultat probă scrisă – 06.12.2019
Anunț rezultat final – 14.12.2019