Anunt

10 mai 2019
Sesiunea anuală de comunicări științifice
ROLUL JURISPRUDENŢEI  ÎN DEZVOLTAREA NOULUI DREPT ROMÂN

 
CALENDARUL SESIUNII ȘTIINȚIFICE :
15 februarie 2019 - înscriere (formularul de inscriere);
15 martie 2019 –
transmiterea lucrărilor;
20 aprilie 2019 –
notificarea acceptării lucrărilor;
30 aprilie 2019 -
achitarea taxei de participare ;
06 mai 2019 –
comunicarea programului sesiunii științifice;
10 mai 2019 –
lucrările sesiunii științifice.

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, program) vă rugăm consultati http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-2019.html, sau la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com. , la telefon 021.318.81.06 interior 2.400 - persoana de contact, Iolanda Vasile.