Anunt

21.06.2022/ANUNT - selecție dosare/Inspector de specialitate

Candidatul înscris la concursul organizat de către Institutul de Cercetări Juridice, conform procesului verbal încheiat de comisia de concurs, în urma selecției dosarelor, a obținut următorul rezultat: Cod candidat 108/ADMIS.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor selecției dosarelor, iar rezultatul la contestațiile depuse se va afișa în termen de o zi lucrătoare la sediul Institutului de Cercetări Juridice.
Proba scrisă se va susține în data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București.
Afișat astăzi 21.06.2022 pe site-ul ICJ, secțiunea Anunțuri.
 
****
ANUNT/31.05.2022
Institutul de Cercetări Juridice  (ICJ) organizează,  în condițiile OUG nr.103/2021 coroborat cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al ICJ, concurs pentru ocuparea unui post vacant de  Inspector de specialitate,  în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

ANUNT CONCURS - pdf
Bibliografie

 *********
ANUNȚ/25.05.2022
Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ), cu sediul în Casa Academiei Române (aripa Est, et. IV), Calea 13 Septembrie nr.13, București, sectorul 5, scoate la concurs următoarele posturilor vacante, în cadrul departamentului de cercetare :
- Cercetător științific gr. II, 1/2 normă; specializarea Drept constitutional; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile;
- Cercetător științific gr. II,  1/2 normă; specializarea Drept internațional public; contract individual de muncă pe durată nedeterminată cu funcția de bază în Institut, cu perioadă de probă de 90 de zile.
Important !
Anexa nr.24 - standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, prevăzute în Ordinul de Ministru 6129/20.12.2016 – se depune în format letric și în format electronic (CD/memory stik), cu link-uri active către publicații/conferințe pentru a se putea verifica veridicitatea informațiilor.

ANUNȚ CONCURS – 25.05.2022
Cerere înscriere - model