Admitere 2018

Colocviul de admitere
sesiunea septembrie-octombrie  2018

domeniul fundamental  „ştiinţe juridice”, domeniul de doctorat „drept”
 

Disciplina: Drept civil
Data susținerii colocviului : 4 octombrie 2018, ora 10,30
Sala 4254

Disciplina: Criminologie
Data susținerii colocviului: 8 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul Uniunii Europene

Data susținerii colocviului: 9 octombrie 2018, ora 13,30
Sala 4254

Disciplina: Teoria generală a dreptului
Data susținerii colocviului: 10 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul muncii

Data susținerii colocviului: 11 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

Disciplina: Dreptul mediului
Data susținerii colocviului: 12 octombrie 2018, ora 10,00
Sala 4254

Disciplina: Drept internaţional public
Data susținerii colocviului : 12 octombrie 2018, ora 11,00
Sala 4254

 
 
 Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 2003 inclusiv, sunt echivalate cu diplomele de licenţă.  Absolvenții cu diploma de licență obținută după anul 2003, obligatoriu trebuie să fie absolvenți și a studiilor de master. Persoanele admise la doctorat, au în perioada desfăşurării acestuia, calitatea de doctorand în domeniul drept.
 
Numărul de locuri (fără stipendiu) pentru înscrierea la doctorat 2018:
Prof.univ.dr. Mircea Dutu: Dreptul mediului – 2 locuri;
Prof.univ.dr.Marilena Uliescu: Drept civil – 1  loc;
Prof.univ.dr. Rodica Stănoiu: Criminologie -2 locuri;
Prof.univ.dr. Sofia Popescu: Teoria generală a dreptului – 1 loc;
Prof.univ.dr. Dumitra Popescu : Drept internațional public – 1 loc;
Prof.univ.dr. Dan Țop : Dreptul muncii – 2 locuri;
Prof.univ.dr. Mihai Șandru: Drept european - 2 locuri

Taxa de înscriere la doctorat este de 100 lei.  Plata se face până la data înscrierii, în contul Institutului de Cercetări Juridice (cod fiscal 4433910), RO49TREZ70520E365000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă colocviu admitere doctorat - 2018”

  AGENDA
- Inscrieri : 10-21 septembrie 2018
- Colocviul de admitere: 01 - 12 octombrie 2018
- Rezultate : 22 octombrie 2018
- Rezultate finale : 26 octombrie 2018
- Înmatriculare : 01 noiembrie 2018
 
 Documente necesare inscrierii (pdf)
 Cerere înscriere
 CV, model
 Fisa personala
 Propunere teza doctorat
 
Tematica si bibliografia colocviului de admitere 2018 :

Dreptul mediului – pdf
Dreptul muncii – pdf
Drept civil – pdf
Criminologie - pdf
Teoria generală a dreptului – pdf
Drept internațional public – pdf
Drept european - pdf

 
 Înscrierile se fac în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (etajul 4, camera 4256), Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București. Informații : tel.021.318.81.30.