Admitere 2016

 21/10/2016         
                                                   REZULTATELE
                                   Colocviul de admitere la doctorat
                                Sesiunea : septembrie - octombrie  2016
                             DOMENIUL FUNDAMENTAL  „ŞTIINŢE JURIDICE”,
                                      DOMENIUL DE DOCTORAT „ DREPT”

– Drept civil –
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr. Ion Dogaru:
Barbu C. Florin Octavian - 9,50 (noua 50%) Admis
Creţan Gh.Ionuţ Cosmin - 10  (zece)   Admis
Radu M. Gabriel Cătălin - 7,50  (şapte,50%) Respins

- Dreptul mediului -
Conducător de doctorat - Prof.univ.dr.Mircea Duţu:
Kassai  T.Cristina-Monica - 9,50 (noua 50%) Admis
Niţă I. Georgiana-Florina - 9,50 (noua 50%) Admis

- Drept penal si procedura penala) -
Conducător de doctorat Prof.univ.dr.Petre Buneci:
Dediu C. Daniela - 9,50 (noua 50%) Admis
Băbeanu N.Nicolae - 9 (nouă) Admis
Tamba D. Cristina - 7 (şapte) Respins

- Dreptul muncii și securității sociale  -
Conducător de doctorat Prof.univ.dr.Țop Dănuți Cristin:
Aldescu  E.M. Anca –Verginica  -  9,50 (noua 50%) Admis
Savu I. Lavinia Ionela - 9,50 (noua 50%) Admis
 

 
                           Colocviul de admitere la doctorat - anul 2016
                                Sesiunea : septembrie - octombrie  2016
                             DOMENIUL FUNDAMENTAL  „ŞTIINŢE JURIDICE”,
                                      DOMENIUL DE DOCTORAT „ DREPT”

 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, organizează colocviul de admitere la doctorat, pentru domeniul fundamental  „Știinţe juridice”, domeniul de doctorat „ Drept”, sesiunea  septembrie-octombrie  2016.
 
  AGENDA
- Inscrieri :  12-23 septembrie 2016
- Colocviul de admitere: 03 octombrie – 14 octombrie 2016
- Rezultate : 21 octombrie 2016
- Rezultate finale : 28 octombrie 2016
- Înmatriculare : 01 noiembrie 2016

Numărul de locuri aprobate pentru domeniul  Drept  (fără stipendiu) – 8 locuri
Prof.univ.dr. Ion Dogaru – 2  (Drept civil)
Prof.univ.dr.Mircea Duţu – 2  (Dreptul mediului)

Prof.univ.dr.Petre Buneci – 2  (Drept penal si procedura penala)
Prof.univ.dr.Țop Dănuți Cristin - 2 (Dreptul muncii și securității sociale)

 
 Înscrierile se fac în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00,  la sediul  Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române (etajul 4, camera 4256), Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, București.
Informații : tel.021.318.81.30; persoana de contact dna.Rozalia Flămînzeanu
 
Tematica colocviului de admitere
- Drept civil (pdf)
- Dreptul mediului (pdf)
- Drept penal si procedura penala (pdf)
- Dreptul muncii și securității sociale (pdf)
 
Regulamentul SCOSAAR din cadrul Academiei Romane

Documentele necesare înscrierii
Pentru înscriere  la colocviul   de admitere  la doctorat,  candidaţii cetăţeni  români vor prezenta următoarele documente:
•    cerere de înscriere - formular tip ;
•    certificat de naştere (copie legalizată);
•    certificat de căsătorie sau alt act de  schimbare a numelui (copie legalizată);
•    diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
•    diplomă de licenţă  şi  foaie matricolă (copii legalizate);
•    diploma de master şi  foaie matricolă (copii legalizate);
•    cartea de identitate (fotocopii);
•    atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică susţinut la Centrul de Limbi Străine a Universităţii Bucureşti (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei); 
•    alte certificate care atestă pregătire universitară şi / sau postuniversitară în domeniul juridic;
•    curriculum vitae - model  european (Partea a I - a:CV, Partea a II - a descrierea activităţii ştiinţifice);
•    lista lucrărilor ştiinţifice  publicate în domeniul juridic;
•    lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;
•    fişa de înscriere - formular tip (biroul doctorate);
•    propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia (1,2 pagini - formular tip );
•    chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
•    adeverinţă de salariat pentru candidatii angajati in Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”