Achizitii

ANUNT – privind achizitionarea de echipamente IT
- cerere ofertă  (pdf) -
 (postat 03-04-2015)

Institutul de Cercetări Juridice „ Acad.Andrei Rădulescu”  al Academiei Române București achiziţionează prin procedura de cerere de ofertă echipamente IT necesare proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească».

Autoritate contractantă: Institutul de Cercetări Juridice „ Acad.Andrei Rădulescu”  al Academiei Române București

Denumire anunţ de participare: Achiziţionarea de echipamente IT necesare proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106

Modalitate de desfăşurare: Cerere de oferă
Criteriu de atribuire: preţul cel mai mic

Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Achiziţionarea de echipamente IT necesare proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106

Data limită de depunere a ofertelor: 07.04.2015, ora 12.00

Adresa de email la care se depun ofertele: icjseap2014@gmail.com

Data deschiderii ofertelor: 07.04.2015, ora 12:30

Persoană de contact pentru informaţii tehnice referitoare la ofertă:
S. Turcu; e-mail: icjseap2014@gmail.com; tel : (+40)771.338.169.