Abilitare

Regulamentul SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
(Taxa de abiltare se plăteşte exclusiv în contul RO86TREZ70020E330500XXXX deschis la ATCP-MB, cod fiscal 4192472)
Anexe regulament SCOSAAR privind susţinerea publică a tezelor de abilitare
 

Miercuri, 19 iunie 2019, ora 10.00
Candidat: dr.CIUCĂ Ștefănica-Aurora
Teza de abilitare  : Evoluții în dreptul international și european al drepturilor omului
Sedinţa va avea loc în sala de consiliu  a Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București - Casa Academiei, aripa Est, et.4.

 
 
4 februarie 2019, ora 11,00
Candidat, dr.Ion Ifrim, CS II
Teza de abilitare  : Configurarea dreptului penal român