Sustenabilitate Proiect POSDRU/159/1.5/S/140106

Perioada de sustenabilitate a proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106

Institutul de Economie Mondială (IEM) în calitate de beneficiar al contractului de finanțare POSDRU/159/1.5/S/140106 și Institutul de Economie Națională (P1 – IEN), Universitatea Națională de Apărare Carol I (P2 – UNAp), Institutul de Cercetări Juridice (P3 – ICJ) și Academia Tehnică Militară (P5 – ATM) în calitate de parteneri în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106, asigură, în perioada de sustenabilitate (08.10.2015 – 08.10.2018), continuarea proiectului prin resurse proprii cu o serie de 20 postdoctoranzi, conform anunțului.
 
Metodologie sustenabilitate proiect POSDRU ID 140106