Scoala Doctorala

 
Institutul de Cercetări Juridice organizează studii doctorale în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

Ca instituţie organizatoare de doctorat (IOD), Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulesu” acordă doctorate în Drept – specialitățile drept civil, drept penal și drept procesual penal, criminologie, dreptul mediului, dreptul muncii și securirății sociale, dreptul Uniunii Europene.
Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat în domeniul Drept la Institutul de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” îl constituie formarea specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică academică, pentru învăţământul universitar, preuniversitar şi pentru domenii de activitate administrativă şi managerială.
Organizarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Drept se face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu completările şi modificările ulterioare, iar detaliile/particularitățile locale sunt reglementate de Regulamentul SCOSAAR, aprobat de Prezidiul şi Adunarea Generală a Academiei Române.
 
Regulament SCOSAAR

Regulament Școala Doctorală de Sociologie și Științe Juridice