Programe de excelenta CEEX

Categoria de proiect: CEEX, Modulul I, Aria Tematica P – CD
Denumirea proiectului: “Studiu national asupra violentei domestice in romania si evaluarea caracteristicilor medico-legale, juridice si sociologice: noi directii de asistenta si actiune in perspectiva integrarii europene”- VIODOM
Autoritatea Contractantă: Institutul National de Medicina Legală “INML Mina Minovici” Bucuresti ;
Nr înregistrare autoritate contractantă 2-Cex 06-8-76 / 27.07.2006 ;
Contractor: Institutul de Cercetări Juridice “Andrei Rădulescu;
Nr. înregistrare contractor: A8/8937 / 2006
Colectivul de cercetare: Ortansa Brezeanu cercetător ştiinţific gr.III - responsabil de proiect
                                         Aura Constantinescu, cercetător ştiinţific gr.III
Asistent de proiect : Iolanda Vasile
Perioada de desfăşurare: august 2006 – septembrie 2008
 
Continuarea, >> aici (format PDF)