Program studii universitare

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 2023-2024
 
Cursuri Școala Doctorală

Metodologia cercetării științifice juridice/The Methodology of Legal Scientific Research
CS II dr.Tudor Avrigeanu, M.iur.comp. (Bonn)
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei

Etica în cercetarea științifică și proprietatea intelectuală/Ethics in scientific research and intellectual property
CS II dr.Tudor Avrigeanu, M.iur.comp. (Bonn)
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei

Dreptul mediului/Environmental Law
Instituții și principii fundamentale ale dreptului mediului
Prof.univ.dr. Mircea Duțu
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei

Dreptul muncii si securității sociale/Labor Law and Social Security
Prof.univ.dr. Dănuți-Cristin Țop/Prof.univ.dr. Alexandru Țiclea
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei

Dreptul Uniunii Europene/European Union Law
CS I, Prof.univ.dr. Daniel-Mihail Șandru
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei

Drept penal, Drept procesual penal/Criminal Law, Criminal Procedural Law;
Instituții fundamentale de drept penal și drept procesual penal
Prof.univ.dr. Pete Buneci
Limbă de predare: română
Fișa disciplinei