Conferinta 2023

”Declarația Universală a Drepturilor Omului – moment important în dezvoltarea dreptului drepturilor omului” - 8 decembrie 2023
actualizat la 05.12.2023

PROGRAM - ”Declarația Universală a Drepturilor Omului – moment important în dezvoltarea dreptului drepturilor omului” - pdf

Calendarul conferinței:
Se prelungește termenul de înscriere la  conferința doctoranzilor în drept, până la data de 15 noiembrie 2023

31 octombrie 2023  - înscrierea.  Formularul de înscriere se completează on-line
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAHjMZEDFZe7wj27_VlN6Yj2leSrCd...

15 noiembrie 2023transmiterea textului integral al lucrării, (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, spațiere 1,5 cu rezumat și cuvinte cheie în limba engleză (maximum 250 cuvinte, 5 cuvinte cheie). Lucrările se vor transmite electronic la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com

22 noiembrie 2023 -  confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul conferinței doctoranzilor; Comitetul Știinţific îşi rezervă dreptul de a refuza lucrările care nu se încadrează în aria tematică a sesiunii, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică, ori pe cele care nu se reconsideră potrivit observaţiilor şi sugestiilor membrilor Comitetului Știinţific şi nu se depun în termenul stabilit.

27 noiembrie 2023achitarea taxei de participare și transmiterea dovezii de plată la adresa icj_conferinte@yahoo.com.  Taxa de participare este de 200 RON și se achită pe autor. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau prin mandat poștal (Poșta Română). Coordonatele de plată sunt : Institutului de Cercetări Juridice, Cod fiscal 4433910, cont RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 5 Bucureşti, cu menţiunea „taxă conferința doctoranzilor_2023”, urmat de numele autorului.

6 decembrie 2022 - publicarea programului conferinței doctoranzilor pe site-ul ICJ

8 decembrie 2023lucrările conferinței doctoranzilor

Lucrările conferinței se vor desfășura în format fizic, în sesiune plenară și în secțiuni tematice. Volumul electronic al sesiunii va fi trimis spre evaluare și indexare în baza de date internationala CEEOL.

Participanții sunt rugați să respecte termenele stabilite !
 Postat/13.10.2023