CNCSIS

 
Categoria de proiect: CNCSIS, Programul IDEI
Tipul proiectului
: Proiect de cercetare exploratorie
Cod proiect
: ID 1211
Denumirea proiectului: “Optimizarea capacităţilor de implementare a ordinii juridice comunitare în ordinea juridică naţională
Autoritatea Contractantă: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Contractor: Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu”, Departamentul de Drept Public „Vintilă Dongoroz”
Contract de finanţate : 172/01.10.2007
English Version (PDF)
Colectivul de cercetare:
- prof.univ.dr. Emil Gheorghe MOROIANU, cercetător ştiinţific gr.I – Director de proiect;
   Director al Institutului  de  Cercetări Juridice « Acad.Andrei Rădulescu » ;
- conf. univ.dr. Emilia MIHAI ;
- asistent.univ.dr. Ina Raluca TOMESCU;
- dr.Tudor AVRIGEANU, cercetător ştiinţific gr.II
- Ion IFRIM, cercetător ştiinţific gr.III;
- Berindei MIHAELA, cercetător ştiinţific.
Asistent de proiect: Iolanda Vasile
Perioada de desfăşurare: octombrie 2007 – august 2010