Noutăți

18/11/2015
 
Colocviul  - ANDREI RĂDULESCU (1880-1959)
Fundația „Andrei Rădulescu și a Marilor Juriști Români”, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității București și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează, Colocviul „Andrei Radulescu (1880-1959), dedicat împlinirii a 135 de ani de la nașterea marelui jurist și istoric român.
Personalitate de prim rang a vieții juridice românești, cu o importantă contribuție adusă magistraturii și activității academice din România, Andrei Rădulescu a fost fondatorul Școlii de cercetare în domeniul istoriei dreptului din România, Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție din România (1938 - 1940), Președinte al Academiei Române (1946 - 1948), Profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București (1918 - 1947), dar și autor a numeroase studii și cursuri de drept.

Data si Locul evenimentului: Joi, 3 decembrie 2015 (17:00 și 20:00), Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (Calea Victoriei nr. 88, Sector 1, Bucuresti)

Programul manifestarii include o sesiune de comunicări, urmată de prezentarea albumului memorialistic „Andrei Rădulescu (1880 - 1959)” și vernisajul unei expoziții de fotografii, obiecte și documente care i-au aparținut marelui jurist.
Program (pdf)
 
Vă rugăm să confirmați participarea înainte de 23 noiembrie 2015, prin e-mail sau telefon (fundatia@dgd-conseil.com sau la tel: 021 305 57 57).
 
18/10/2015
 WORKSHOP INTERNATIONAL
Bucureşti, 30-31 octombrie 2015

INFLUENŢE GERMANE ÎN DREPTUL ROMÂNESC  O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ

„Cultura franceză dictează oricărui străin care se apropie de ea: «fii cum sunt eu!» Francezul nu va înţelege niciodată pe străinul care va răspunde: nu! Aceasta atitudine i s-ar părea cel puţin monstruoasă. Cultura germană, fiind cu totul altfel orientată, nu va ridica niciodată pretenţia: fii cum sunt eu! ... Când apare în faţa străinului, ea, prin chiar firea ei, sfătuieşte: «fii tu însuţi». A nu înţelege acest apel intrinsec înseamnă a nu înţelege nimic din natura intimă a culturii germane. ... Cultura franceză e ca un maestru care cere să fie imitat; cultura germană e mai curând un dascăl care te orientează spre tine însuţi”. Renumita comparaţie realizată de Lucian Blaga între cele două modele majore care au influenţat cultura română modernă poate constitui un ghid şi pentru înţelegerea formării şi evoluţiei dreptului român modern, tradiţional analizat prin prisma legăturilor sale istorice şi culturale cu dreptul francez, dar încă prea puţin cercetat din perspectiva influenţelor datorate culturii juridice germane. În condiţiile în care supremaţia modelului cultural anglo-saxon pare astăzi indiscutabilă, întâlnirea de lucru la care Institutul de Cercetări Juridice «Andrei Rădulescu» şi echipa proiectului de cercetare «Constantele dreptului penal şi identitatea normativă a societăţii româneşti» vă invită să luaţi parte urmăreşte verificarea modelului diferenţial blagian în materia culturii juridice şi identificarea căilor prin care raporturile dintre culturile juridice română şi germană ar putea urma, cel puţin de acum înainte, linia acestui model.

Acest workshop face parte din activitatea realizată în cadrul proiectului de cercetare
PNII-RU-TE-2012-3-0412 finanţat de UEFISCDI în baza contractului nr. 33/29 aprilie 2012
PROGRAM - http://www.icj.ro/B2015-Program.pdf

 
Nu se percepe taxă de participare.
Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail – icj_conferinte@yahoo.com, pana la data de 26.10.2015, ora 13,00.

 
 
 09/10/2015

REZULTATELE  la COLOCVIUL de ADMITERE (pdf)
sesiunea septembrie-octombrie 2015
 
 
08/04/2015
PROGRAMUL (pdf) sesiunii stiintifice Simplificarea - imperativ al modernizarii si ameliorarii calitatii dreptului
 
09/02/2015
Incepand cu 01 februarie 2015, este operational
noul cont :  RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti
 
 
 25/11/2014
Sesiunea  anuala de comunicari stiintifice -  17 aprilie 2015
Tema : Simplificarea - imperativ al modernizarii si ameliorarii calitatii dreptului
Informatii suplimentare - http://www.icj.ro/sesiune-stiintifica-anul-2015.html
 
 
 
 
 
-->