Noutăți

Proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106 (http://www.iem.ro/orizont2020/), 

«Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
 
NOU
INVITAȚIE la Conferința de lansare a proiectului «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească», Proiectul POSDRU/159/1.5/S/140106.
Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române (Calea Victoriei nr.125)  în data de 30 iunie 2014, orele 11.00 (postat 27 iunie 2014)

 
NOU
COMUNICAT (pdf) cu privire la publicarea lucrărilor realizate de către bursierii doctoranzi și postdoctoranzi în Proiectul  «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
(postat 23 iunie 2014)
 
NOU
CONVOCARE (pdf) cu privire la prima ședință de lucru a bursierilor doctoranzi și postdoctoranzi (postat 17 iunie 2014)
 
NOU
COMUNICAT (pdf) cu privire la Conferința de deschidere a Proiectului «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească» (postat 17 iunie 2014)
 
NOU - IMPORTANT
Bursierii doctoranzi si postdoctoranzi, sunt rugați să depună până Vineri – 20.06.2014, la Institutul de Cercetări Juridice (camera 4.203, interval orar 10.00 – 14.00) copia după extrasul de cont IBAN și Declarația  anexată (completată olograf). Cei care nu se pot deplasa la Institut pentru îndeplinirea acestei formalități, pot transmite documentele solicitate prin e_mail (scanate), urmând ca la prima convocare să le depună în original.
 
NOU
COMUNICAT (pdf) cu privire la publicarea lucrărilor realizate de către bursierii doctoranbzi și postdoctoranzi în Proiectul  «Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţionaţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească»
 
NOU - IMPORTANT
În săptămâna 03 – 06 iunie 2014, se vor semna contractele burselor de sprijin doctoral și  postdoctoral, cu candidații declarați admişi în urma competiției de selecție și evaluare.
 
COMUNICAT  (pdf) cu privire la semnarea contractelor pentru bursa doctorală a candidaţilor declaraţi admişi în urma competiţiei de selecţie şi evaluare

COMUNICAT   (pdf) cu privire la semnarea contractelor pentru bursa postdoctorală a candidaţilor declaraţi admişi în urma competiţiei de selecţie şi evaluare


NOU - IMPORTANT și   URGENT
Candidații care au fost declarați admiși în urma concursului de admitere trebuie să completeze on-line, până miercuri 4 iunie 2014, următorul formular de înregistrare.
 
NOU - Rezultatele examenului de selectie a candidaților la bursele doctorale/postdoctorale
Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele postdoctorale (pdf)
Rezultatele examenului de selecție a candidaților la bursele doctorale (pdf)

 
NOU - Procedura de soluționare a contestațiilor pentru examenul de selecție burse doctorale/postdoctorale
Contestațiile se depun la sediul ICJ, camera 4.203
Componența comisiei de evaluare și programul  contestațiilor pentru selecția grupului țintă din cadrul proiectului - Informații

Procedura contestație candidați admitere burse naționale
 
NOU - Procedura de notare a candidatilor la examenul de selectie pentru burse doctorale/postdoctorale 
Procedura notare candidati admitere burse nationale
 
 NOU - repartizarea candidaților pe comisii
COMISIA  1
COMISIA  2
COMISIA   3
COMISIA  4
 
Grila de evaluare a examenului de selectie
 
Fisa de notare a candidatilor
 
NOU - Lista candidaților pre-selectați (candidații cu dosare complete și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate)   - http://www.icj.ro/lista-candidatilor-pre-selectati.html

 
NOU - Formularul de evaluare a doctoranzilor/postdoctoranzilor se va printa și  se va completa de mână
 
NOU - Declarația de consimțământ (descarcă)
 
NOU - Cererile de inscriere la concursul de admitere sunt disponibile la Sectiunea  Activitati - POSDRU - Inscriere
 
NOU - s-a afișat Calendarul de derulare a procesului de selecție a grupului țintă ; vă rugăm să consultați secțiunea  Activitați - POSDRU - Calendar Proiect

 
Depunerea dosarelor pentru bursele doctorale şi postdoctorale se face până pe 20 mai 2014, de luni până vineri, între orele 10:00 - 15:00, la sediul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad.Andrei Rădulescu” Calea 13 Septembrie, nr.13 (în incinta  Casei Academiei Romane, etajul 4).

 
Citește mai mult la Secțiunea Noutăți - Anunțuri și la Secțiunea Activitati - POSDRU ID 140106